bild
Serie

Övriga handlingar

Häradsskrivarens i Sandvikens fögderi arkiv

Förekommer ej.