Kontrollera alltid öppethållande på webbplatsen om du planerar att besöka någon av Riksarkivets läsesalar. På grund av coronapandemin kan begränsningar av öppettiderna förekomma.

bild
Serie

Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serie

Snårestads kyrkoarkiv

 Kartor / ritningar (27 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
A02316Ritning till nytt skolhus i Snårestad. Situationsplan över skolhustomten1926Godkänd av folkskoleinspektör Nils Persson 
A02317Ritning till nytt skolhus i Snårestad. Planer och sektion1926Godkända av folkskoleinspektören Nils Persson 
A02318Ritning till nytt skolhus i Snårestad. Fasader1926Godkänd av folkskoleinspektören Nils Persson 
A02319Ritning till nytt skolhus i Snårestad. Toaletthus, fasader, plan, sektion1926Godkänd av folkskoleinspektören Nils Persson 
A02331Snårestads norra småskola. Ritning å tillbyggnad och förändringar. [Fasader, plan och sektioner]1920 
A02332Snårestads norra småskola. Ritning å tillbyggnad och förändringar. [Fasader, plan och sektioner]1920 
A02333Snårestads norra småskola. Ritning å tillbyggnad och förändringar. Alternativ [plan]1920 
A02516Förslag till småskola i Snårestad. Fasad åt nordväst (Huvudfasad) Plan av bottenvåningen1920 
A02517Situationsplan över skoltomtsområdet i snårestad (småskolan)1923 
A02518Förslag till ändring av gamla småskolan i Snårestad (alternativ). Plan av bottenvåningen.1923Kostnad ca 4000 kr Godkänd av folkskoleinspektör Nils Persson. 
A02519Förslag till ändring av gamla småskolan i Snårestad (alternativ). Sektion A - B1923Kostnad ca 4000kr Godkänd av folkskoleinspektör Nils Persson 
A02520Förslag till ny småskola i Snårestad. Fasad åt söder1923Kostnad ca 15000 kr Godkänd av folkskoleinspektör Nils Persson 
A02521Förslag till ny småskola i Snårestad. Fasad åt norr1923Kostnad ca 15000 kr Godkänd av folkskoleinspektör Nils Persson 
A02522Förslag till ny småskola i Snårestad. Fasad åt öster Fasad åt väster1923Kostnad ca 15000 kr Godkänd av folkskoleinspektör Nils Persson 
A02523Förslag till ny småskola i Snårestad. Plan av källaren1923Kostnad ca 15000 kr Godkänd av folkskoleinspektör Nils Persson 
A02524Förslag till ny småskola i Snårestad. Plan av bottenvåningen1923Kostnad ca 15000 kr Godkänd av folskoleinspektör Nils Persson 
A02525Förslag till ny småskola i Snårestad. Plan av vinden1923Kostnad ca 15000 kr Godkänd av folkskoleinspektör Nils Persson 
A02526Förslag till ny småskola i Snårestad. Sektion C - D , sektion A - B1923Kostnad ca 15000 kr Godkänd av folkskoleinspektör Nils Persson 
A02527Situationsplan över skoltomtsområdet i Snårestad (Mellanskolan)1923 
A02528Förslag till ändring av småskolan i Snårestad (Mellanskolan). Fasad åt norr1923Kostnad ca 8000 kr med eternittak 
A02529Förslag till ändring av småskolan i Snårestad (Mellanskola). Fasad år söder.1923Kostnad ca 8000 kr med eterninttak 
A02530Förslag till ändring av småskolan i Snårestad (Mellanskola). Fasad åt väster, fasad åt öster1923Kostnad ca 8000 kr med eternittak 
A02531Förslag till ändring av småskolan i Snårestad (Mellanskola). Plan av vinden1923Kostnad ca 8000 kr med eterninttak 
A02532Förslag till ändring av småskolan i Snårestad (Mellanskola). Plan av bottenvåning1923Kostnad ca 8000 kr med eternittak 
A02533Förslag till ändring av småskolan i Snårestad (Mellanskola). Plan av källare1923Kostnad ca 8000 kr med eternittak 
A02534Förslag till ändring av småskolan i Snårestad (Mellanskola). Sektion A - B1923Kostnad ca 8000 kr med eternittak 
A02535Förslag till ekonomihus för Mellanskolan och Småskolan i Snårestad. Längdfasad, Gavelfasad, Bottenplan, Sektion A - B.1923