Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Kartor och ritningar

Buttle kyrkoarkiv

 Kartor / ritningar (14 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
00A53:01040[ Ritning till ny predikstol i Buttle kyrka upprättad av N Pettersson 1882. Även detaljer. ]1882 
00A53:01041Restaurations-Projekt till Buttle kyrka på Gotland. [ Plan-, fasad- och sektionsritning upprättad av Fritz Eckert 1882. ]1882Godkänt av Överintendentsämbetet den 10 mars 1882 
00A53:01042Ritning till nya dörrar och nytt altarskrank för Buttle Kyrka på Gotland. [ Plan-, fasad- och även detaljritningar upprättade av Fritz Eckert. ]1882Gillad av Kungl Majt 10 mars 1882 
00A53:01043Karta över 1/8 mtl krono Butle annex litt A 1:1 uti Butle socken, Norra häradet av Gotlands län; upprättad med begagnande av laga skifteskartan vid skogsindelning år 1934 av Einar P:son Wadstein.1934 
00A53:01046Ritning till nya fönster i Buttle kyrka på Gotland. [ Plan- och fasadritningar upprättade av N. Pettersson 1881. ]1881 
00A53:01047[ Västra vindfånget Buttle kyrka. Detaljritningar upprättade av Norsander, Arkitekt Erik Fant SAR. ]1948-09-182 st kopior 
00A53:01048[ Buttle kyrka. Bänkritning (detaljerad) upprättad av arkitekt Erik Fant. ]1948-09-181 st kopia 
00A53:01049[ Buttle kyrka. Ändring av predikstolen. Uppmätningsritning och även ritning på listprofiler upprättade av Norsander, arkitekt Erik Fant SAR. ]1948-09-182 st kopior 
00A53:01050[ Buttle kyrka. Nya fönsterglas. Ritning och principskiss upprättad av Norsander, Arkitekt Erik Fant SAR. ]1948-09-092 st kopior 
00A53:01053[ Karta över Butle annex 1:1 i Butle socken upprättad år 1963 av W Trahns Skogsbyrå AB. ]1963Kopia 
00A53:01054[ Buttle kyrkogård. Gravkarta beställd av Buttle kyrkokassa och upprättad av Gotlands Läns Hushållningssällskap 1966. ]1966-01-112 st kopior 
00A53:01055[ Karta över Buttle Annex 1:1 i Buttle socken upprättad 1973 av Rune Gårdh, Skogsvårdsstyrelsen. ]1973 
00A53:01044-01045[ Buttle kyrka. Uppmätningsritning och restaurering upprättade av Norsander, Arkitekt Erik Fant SAR. Plan- och sektionsritningar. ]1948-09-182 st kopior 
00A53:01051-01052[ Buttle Kyrka. Altarring. Plan-, sektions- och detaljritningar upprättade av Norsander och sign. FÅK, Arkitekt Erik Fant SAR. ]1953-09-022 st kopior av A 1052