Störningar i våra söktjänster kan förekomma, felsökning pågår.
Måndag den 18 oktober kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Serie

Gallringsbara bilagor till död- och begravningsboken fr o m 1968

Husie kyrkoarkiv

Bilagor fr o m 1968 utgallras med 20 års frist enligt RA:s beslut 1997:65.