bild
Serie

Ritningar angående prästgård och ekonomibyggnader

Torsåkers kyrkoarkiv, Västernorrlands län

 Volymer (11 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11876 – 1939Ritningar till prästgård 1876 (5 st). HLA 810.
Förslag till ladugård och uthusbyggnad vid kyrkoherdebostället i Torsåker 1933 (3 st). HLA 14580.
Ritning till uthus vid prästgården, utan år. HLA 14579.
Ritning till park vid prästgården, utan år. HLA 14581.
Förslag till ekonomibyggnad vid kyrkoherdebostället i Torsåker 1933 (4 st). HLA 14582.
Förslag till ekonomibyggnad vid kyrkoherdebostället i Torsåker 1935 (3 st) 1935. HLA 14586.
Förslag (7 st) till ekonomibyggnad å kyrkoherdebostället i Torsåker 1938 (7 st). HLA 14583.
Förslag till ladugårdsbyggnad å Torsåkers prästgård 1939 (8 st). HLA 14584.
Förslag till ladugårdsbyggnad å Torsåkers prästgård 1939 (4 st). HLA 14585.
 
Se: SE/HLA/1010209/O II/161937Ritningar över värme- och sanitäranläggning å prästgården. 
Se: SE/HLA/1010209/O II/111937 – 1948Ritningsförslag angående reparation av prästgården 1937.
Uppmätnings- och omändringsritningar för prästgården i Torsåker 1948.
 
Se: SE/HLA/1010209/O II/101940Ritningar över ladugårdsbyggnad å kyrkoherdebostället. Ingår i Ytterlännäs kyrkoarkiv. 
Se: SE/HLA/1010235/O II/61948 – 1966Uppmätningsritningar angående prästgården, Torsåker 1948.
Ritningsförslag till nybyggnad av prästgård 1966.
Ingår i Ytterlännäs kyrkoarkiv.
 
Se: SE/HLA/1010209/O II/51957Ritningar angående om- respektive nybyggnad av arrendebostaden. 
Se: SE/HLA/1010209/O II/181958Ritningar angående ombyggnads- och reparationsarbeten vid Prästbordets ladugård. 
Se: SE/HLA/1010235/O II/101962 – 1963Ritningsförslag till arrendatorbostad å lönebostället i Torsåker. 
Se: SE/HLA/1010209/K III b/21967Ritningar över prästgård i Torsåker – nybyggnadsförslag.
Ingår i Ytterlännäs kyrkoarkiv.
 
21969 – 1970Nybyggnadsritningar angående räcken i stål, dörr- respektive fönsteruppställning, glasdörrar, köks- och garderobsinredning för Torsåkers prästgård 1969 (12 st). HLA 14493.
Nybyggnadsritningar angående grundkonstruktion, betongbjälklag och takstolar för Torsåkers prästgård 1969 (3 st). HLA 14492.
Ritningar ang ventilation och VVS för Torsåkers prästgård 1969 (4 st). HLA 14491.
Ritningar angående belysning samt kraft och tele för prästgården i Torsåker 1970 (4 st). HLA 14490.
 
31969 – 1970Prästgård i Torsåker, VVS-anläggning 1969 (16 st).
Prästgård i Torsåker, elritningar 1970 (4 st).