Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Husförhörslängder

Söderala kyrkoarkiv

Serien inbunden.

 Volymer (61 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11708 – 1740Flera perioder: 1708-1725 (övre delen); 1726-1730 (nedre delen); 1717-1720 (båtsmän); 1717-1725 (bruksfolk); 1727-1731 (övre delen); 1734; 1736; 1737-1740.
Häri även Examinationslängd 1717; Anteckningar om nattvardsungdom 1736-1739
 
21747 – 17572 längder: 1747-1755 (övre delen) 1754-1757 (nedre eller östra delen) 
3 a1761 – 1767Häri även Kommunionlängd 1757-1760 
3 b1761 – 1767II. Östra delen 
4 a1768 – 1775I. Västra delen
Anteckningar om kommunion saknas.
Häri även Utflyttningslängd 1772-1774
 
4 b1768 – 1775Anteckningar om kommunion saknas 
5 a1776 – 1783I. Västra delen. Defekt i början och slutet
Häri även Uppbördsanteckningar, odat.
 
5 b1776 – 1783II. Östra delen 
6 a1784 – 1791I. Västra delen
Häri även Anteckningar om hospitals-, lasaretts- och stamboksmedel 1785-1790
 
6 b1784 – 1791Häri även Anteckningar angående lasaretts- och stamboksmedel 1785-1788, 1791-1792; samt om folkmängden 1784 
7 a1792 – 1802I. Västra delen
Häri även Antecknnigar om lasaretts-, hospitals- och stamboksmedel samt klockkassa 1792-1802
 
7 b1792 – 1802II. Östra delen
Häri även Anteckningar om lasaretts-, hospitals- och stamboksmedel samt klockkassa 1793-1802
 
8 a1803 – 1809I. Västra delen
Häri även Räkenskapsanteckningar beträffande hospitalsmedel och klockkassa 1803-1810
 
8 b1803 – 1809II. Östra delen
Häri även Räkenskapsanteckningar om hospitalsmedel och klockkassa 1803-1808
 
9 a1810 – 1815I. Västra delen
Häri även Anteckningar angående vid husförhör insamlade medel 1814-1815; summa in- och utflyttade 1811
 
9 b1810 – 1815II. Östra delen
Häri även Räkenskapsanteckningar om lasarettsmedel och klockkassa 1810
 
10 a1816 – 1821I. Västra delen 
10 b1816 – 1821II. Östra delen 
11 a1822 – 1825 (1826)I. Västra delen
Födelseanteckningar även 1827, 1828
 
11 b1822 – 1825 (1826)II. Östra delen 
12 a1826 – 1830Häri även förteckningar över personer, födda 1737-1812 
12 b1826 – 1830Innehåller bl.a. Förteckning över personer, födda 1754-1811 
131829 – 1831 (1850)Defekt (blad utrivna på flera ställen).
Avser bruken.
 
14 a1831 – 1836I. Västra delen 
14 b1831 – 1836II. Östra delen 
15 a1836 – 1845I. Västra delen
Leverans 51/1951
Två längder, en för 1836-1840, en för 1841-1845.
Häri även Räkenskapsanteckningar om hospitalsmedel och klockkassa 1836-1845.
 
15 b1836 – 1845II. Östra delen
Leverans 51/1951
Två längder, en för 1836-1840, en för 1841-1845.
Häri även Räkenskapsanteckningar om hospitalsmedel.
 
16 a1846 – 1850I. Västra delen
Leverans 51/1951
 
16 b1846 – 1850II. Östra delen
Leverans 51/1951
 
17 a1851 – 1855Leverans 24/1964 
17 b1851 – 1855Leverans 24/1964 
18 a1856 – 1860Leverans 24/1964
Häri även Anteckningar om absolution 1856-1861
 
18 b1856 – 1860Leverans 24/1964 
19 a1861 – 1865Leverans 65/1973
Förteckning över enskilt skriftade
 
19 b1861 – 1865Leverans 65/1973 
20 a1866 – 1870Leverans 65/1973
Förteckning över enskilt skriftade
 
20 b1866 – 1870Leverans 65/1973 
21 a1871 – 1875Leverans 65/1973
Förteckning över enskilt skriftade
 
21 b1871 – 1875Leverans 65/1973 
22 a1876 – 1880Leverans 65/1973 
- [H0001]1876 – 1880Ingår i Sandarne kyrkoarkiv A I: 5 
22 b1876 – 1880Leverans 65/1973
Förteckning över enskilt skriftade
 
22 c1876 – 1880Kapsel. Register
Leverans 65/1973
 
23 a1881 – 1885Leverans 65/1973 
23 b1881 – 1885Leverans 65/1973 
23 d1881 – 1885Leverans 65/1973 
23 c1881 – 1885Leverans 65/1973 
23 e1881 – 1885Leverans 65/1973 
24 a1886 – 1890Leverans 65/1973 
24 b1886 – 1890Leverans 65/1973 
24 c1886 – 1890Leverans 65/1973 
24 d1886 – 1890Leverans 65/1890 
24 e1886 – 1890Leverans 65/1973 
24 f1886 – 1890Leverans 65/1973 
- [H0002]1888 – 1892Ingår i Sandarne kyrkoarkiv A I: 13 
25 a1891 – 1895Leverans 65/1973 
25 b1891 – 1895Leverans 65/1973 
25 c1891 – 1895Leverans 65/1973
Förteckning över inskrivna vid sjömanshus
 
25 d1891 – 1895Leverans 65/1973 
25 e1891 – 1895Leverans 65/1973 
25 f1891 – 1895Leverans 65/1973

Serien avslutad.