Störningar i våra söktjänster kan förekomma, felsökning pågår.
Måndag den 18 oktober kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Arkiv

Tekniska avdelningen 1912-1931

Generalstaben

Grunddata

ReferenskodSE/KrA/0200/008:H
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/ZkgUWTSHu4gompyuDBKLV1
Datering
19111931(Tidsomfång)
ArkivinstitutionKrigsarkivet (depå: Arninge)
Arkivbildare/upphov
Generalstaben (1873 – 1937)
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr KrA/0200:0000:H:008

Accession 63/1967

Förteckning

över

Generalstaben Tekniska avdelningen

1912-1931

Hemliga arkivet
Inledning (äldre form)Generalstaben Tekniska avdelningen

HISTORIK

Generalstabens tekniska avdelning tillkom år 1912. Dessförinnan hade alla ärenden av teknisk natur omhänderhafts av kommunikationsavdelningen. Uppgifter om bl.a. telefon- och telegrafnätens användning före år 1912 kan man sålunda återfinna i kommunikationsavdelningens arkiv. På grund av teknikens snabba utveckling visade det sig emellertid nödvändigt att skapa ett särskilt organ för tekniska hjälpmedel inom generalstaben.

Tekniska avdelningen fick till en början till uppgift att undersöka och pröva användningen av radiotelegrafin, automobilerna och lufttrafiken för militära ändamål. De rent praktiska försöken med bl.a. lastbilsmateriel, motorcykelmateriel och strålkastarmateriel övertogs efterhand av andra militära organisationer. Längre fram kom avdelningen främst att ägna sig åt signalväsendet, automobilväsendet, flygväsendet och belysningstjänsten. Den uppehöll förbindelsen med frivilliga motororganisationer och handlade frågorna om brevduvor inom försvaret.

Avdelningens arkiv överlämnades till krisarkivet åren 1957 och 1964. En stor del av arkivet består av insamlade uppgifter om teknisk materiel av olika slag,
om telefon- och telegraflinjer, motorfordon och motorredskap, flygmateriel och brevduvor.
Den övervägande delen av dessa handlingar är inordnad i dossiersystem, som är upplagt vid olika tillfällen och rätt svårt att tränga in i. Dessutom ha handlingar senare tillförts serien, vilket rubbat systemet. Starka skäl ha dock talat för att bibehålla den ursprungliga ordningen.
I dossiererna, hemliga arkivet, serie F I och F II, ingå inkomna handlingar, reserapporter, hemarbeten, koncept till utredningar och brev, avskrifter av brev och tidskrifter, tryckta böcker och kartor, brevkort och fotografier.
En viss ledning har forskaren av ett tyvärr ofullständigt kortregister, hemliga arkivet, D I.
En stor del av detta material torde inte längre vara aktuellt, men då militärattachérapporter ingå i detsamma och dessa inte få utlämnas förrän efter 50 år har det ändå befunnits nödvändigt att tillsvidare låta hela serien ingå i det hemliga arkivet.

Tekniska avdelningen upphörde den 1 december 1931 då dess uppgifter övertogs av den nybildade utbildningsavdelningen med teknisk detalj i generalstaben.

Arkivet har ordnats och förtecknats hösten 1964.

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2020-09-24 10:06:14