bild
Serie

Skolrådets handlingar.

Attmars kyrkoarkiv

För skolrådshandlingar, se även K IV b:1.

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1864 – 1868Handlingar, bl.a. ang. inrättande av sockenbibliotek.
Se P I:2.
 
11874 – 1893Band i kapsel. Skoljournal, matrikel, examenskatalog.
Lev. 32/1972.
3 band. Inneh;
Skoljournal för bl. a. Gryttjens folkskola, Sörfors bruks enskilda
folkskola, Sörfors bruks småskola, Attmars småskola, Attmars folkskola.
Matrikel över inskrivna barn vid Attmars och Sörfors bruks små- och folkskolor.
Examenskatalog för bl. a. Sörfors bruks folkskola, Sörfors fasta folkskola,
Sörfors småskola.
Innehåller även:
Till utrikes ort avflyttade 1861-1865, 1868.
Folkmängdsuppgifter 1860-1870.
Personregister till husförhörslängd 1869-1876.
Dopaviser (3 st) 1870, 1871, 1875.
Begravningsattest 1888.
Kungörelser 1856-1868, odat. spr. år.
Uppburna kollekter 1876.
Längd över grundskatternas fördelning 1855.
 
21876 – 1944Sammandrag av skolräkenskapsuppgifter till lärarnas änke- och pupillkassa, uppgifter till småskollärarnas med flera, ålderdomsunderstödsanstalt, 1876-1918.
Ansökan om stadsbidrag till lärare, 1891-1931.
Uppgifter om slöjd, 1911-1914 och 1917.
Diverse handlingar rörande skolväseendet, 1919-1926.
Uppgifter om dövstumma, 1931-1944.
 
31911 – 1920Uppgifter om folkskoleundervisning, skolstatistik. 
41898 – 1931Undervisningsstatistik, 1922-1931.
Skolreglementen med mera, 1898-1921.
Arbetsbeskrivning med mera, ritningar till skolhus, 1903-1914.