bild
Serie

Övriga handlingar angående kyrka och kyrkogård

Backa kyrkoarkiv

Serien avslutad.

Se serierna O I a-b.

 Kartor / ritningar (4 st)

 Serier (2 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
Se: SE/GLA/13016/O I aHandlingar angående kyrkaFortsätter i serie O I a. 
Se: SE/GLA/13016/O I bHandlingar angående kyrkogårdenFortsätter i serie O I b. 

 Volymer (9 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/GLA/13016/K V/11858 – 1872Handlingar angående kyrkobyggnaden 1858-1868.
Bänkdelningslängder 1865-1872.
Karta över en allmänning till Backa socken 1867.
 
11812 – 1859Bunt. Protokoll vid ekonomisk besiktning 1825 12/8, bil. härtill 1826 31/3,protokoll vid ekonomisk besiktning 1838 28/6, 1859 26/10, protokoll vid skiftesförrättning 1812-1834 spridda år, protokoll vid laga syn 1840 28/9 samt handlingar ang. prästrättigheterna 1842 15/4, 29/10,omf. pastoratet, och handlingar ang. komministerbostället (och skolhusbyggnad) 1848 31/8, 1851 1/2. Häri även handl. ang.skola 1848, 1851. 
21861 – 1864Inb. Förteckning över gjorda dagsverken vid kyrkobyggnaden. 
31866 – 1867Inb. Förteckning över gjorda dagsverken vid kyrkobyggnaden. 
- [K0001]1796Karta över 1/2 hemmanet Skår, upprättad år 1796 av J.L. Gyzander. 48 x 59,5 cm.
Kart- och ritningssamlingen A 6.
Tidigare signum O : 1.
 
- [K0002]1810Tillsammans med Säve O: 1. Avskrift av utdrag ur V.Hisings häradsrätts protokoll 1810 28/6 (hovrättsrådet G. Stjerncreutzn gåvobrev 1810 8/5 till Backa och Björlanda kyrkors prydande). 
- [K0003]1812Karta över Skår ....., författad år 1812 av E.H. Hällström, 26 x 26,5 cm.
Kart- och ritningssamlingen A 3.
Tidigare signum A : 1.
 
- [K0004]1834Utdrag av kartan över ägorna till Backa och Bällskärs byar,komministerbostället Backa ett fjärdedels hemman Dubberöd och en ägoteg till hemmanet Röd,upprättad år 1834 av Jon G. Schalin. 45 x 59,5 cm.
Kart- och ritningssamlingen A 5.
Tidigare signum O :1.
 
- [K0005]1847Charta öfwer Ägorne till Comister Bostället Backa anexgården i Backa Socken Vestra Hisings Härad och Bohuslän.Upprättad för Laga Skifte år 1834 af Jon G.Schalin. Extraherad af originalet år 1847 af E.J.O. Hällström. 47,5 x 29,5 cm.
Kart- och ritningssamlingen A 4.
Tidigare signum O : 1.