bild
Serie

Kartor och ritningar

Annedals kyrkoarkiv

"Samtliga kartor och ritningar överlämnade till Göteborgs kyrkonämnd." Dessa finns numera på Polstjärnegatan, tillsammans med Kyrkonämndens övriga handlingar (se/gla/12173). Kartor och ritningar är dock ej förtecknade men förvaras delvis i 14 stycken plåthurtsar med lådnummer 1 - 197. Se pdf-länk