bild
Serie

Dopböcker (fr o m 1991-07-01)

Rättviks kyrkoarkiv, Dalarnas län

Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.

 Volymer (4 st)

ReferenskodTid 
11991 – 1992 
21993 – 1994 
31995 – 1997 
41998 – 1999