bild
Serie

Kartor och ritningar, kyrkan

Själevads kyrkoarkiv

I kart- och ritningsarkiv

 Volymer (186 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11876Ritning över kyrkan. Mögelskadad och får absolut inte öppnas. 
21876Ritning över kyrkan. Mögelskadad och får absolut inte öppnas. 
31880Orgelfasad. 
41914Fasad mot terass. 
51914Restaureringsförslag. 
61914Restaureringsförslag innertak. 
71914Restaureringsförslag uppvärmningsanordning. 
81921Läktarplan. 
91921Orgelläktare. 
101921Orgelfasad. 
111921Dopfunt. 
121921Altaruppställning, uppmätning. 
131921Altaruppställning. 
141921Tak över Predikstol. 
151921Sektion. 
161921Sektion mot koret. 
171922Förslag till belysning i kyrkan. 
181922Förslag till belysning i kyrkan, läktare. 
191922Förslag till belysning i kyrkan, takplan. 
201922Sektioner. 
211922Förslag till belysning i kyrkan, armaturer sektioner. 
221922Kyrkplan. 
231922Sektion mot koret. 
241922Förändring av altaruppsättning. 
251922Orgelläktare. 
261922Orgelfasad. 
271922Dopfunt. 
281922Tak över redikstol. 
291922Altarbord. 
301922Kupolkonstruktion. 
311922Kupolkonstruktion, detaljer. 
321922Stolar för kupol. 
331922Ritning till kupol. 
341922Omfattning kring orgel. 
351922Förändring av orgelskåp. 
361922Kristusfigur och dopfunt. 
371922Uppställning av altartavla. 
381922Inskriptionstavla. 
391922Omfattning vid entrédörr samt ljudtak över läktare. 
401922Läktare och sidogång. 
411922Sektioner. 
421922Sektion mot koret. 
431922Läktarplan. 
441924Läktarplan och taket. 
451924Belysning. 
461924Armaturer. 
471924Belysning. Förslag till belysning armatur. 
481925El kyrkplan. 
491925El tak. 
501925El sektion mot koret. 
511925El sektion. 
521925Grundplan värmeledning. 
531935Plan värmeledning. 
541935Belysning installation. 
551935Belysning läktare. 
561935Värme installation. 
571935Värme läktare. 
581935Detaljer till träring för armatur.
Se O I: 5
 
591935Utvändigt. 
601935Planskiss av läktare.
Se O I: 5
 
- [H0001]1949Förslag till utbyggnad av orgelläktare.
Se O I: 5
 
- [H0016]1949Sektion a-b av läktare.
Se O I: 5
 
611950Sektion mot koret. 
621950Sektion mot läktare. 
631950Längdsektion. 
- [H0002]1951Läktarsektion och källarplan.
Se O I: 5
 
- [H0003]1951Botten och underplan.
Se O I: 5
 
- [H0004]1951Läktare.
Se O I: 5
 
- [H0005]1951Sektion mot läktare.
Se O I: 5
 
- [H0006]1951Sektion mot takplan.
Se O I: 5
 
- [H0007]1951Takplan.
Se O I: 5
 
- [H0008]1951Förslag till förändring i koret framför läktare.
Se O I: 5
 
- [H0009]1951Förslag till förändring i koret uppgång mot läktare.
Se O I: 5
 
641952Plan. 
651952Sektion. 
- [H0010]1952Klockstapel.
Se O I: 5
 
- [H0011]1952Skiss till upphängning av klockor.
Se O I: 5
 
661953Fasad mot väster. 
671953Fasad mot söder. 
681953Fasad mot norr. 
- [H0012]1953Skrudkammare.
Se O I: 5
 
- [H0013]1953Textilkammare.
Se O I: 5
 
- [H0014]1953Skåp till nattvardskärl.
Se O I: 5
 
- [H0015]1953Omdaning av sakristia.
Se o I: 5
 
691955Fasad mot öster. 
701955Situationsplan. 
711955Taket. 
721955Botten och underplan. 
731955Läktarplan. 
741955Tak och konstruktion, principskiss. 
751955Tak och tornkonstruktion. 
761955Uppmätning av Klockstol, stolar. 
771955Uppmätning av klockstol, sektioner. 
781955Förändring av koret. 
791955Placering av tornbyggnad. 
801955Förstärkning av tak och tornkonstruktion. 
811956Situationsplan. 
821956Fasad mot öster. 
831956Fasad mot söder. 
841956Fasad mot väster. 
851956Fasad mot norr. 
861956Sektion mot taket. 
871956Botten och underplan. 
881956Sektion mot läktare. 
891956Läktarplan. 
901956Taket. 
911956Längdsektion och sektion bakom läktare. 
921957Klockstapel ombyggnad 
931957Klockstapel ombyggnad plan. 
941957Förändring av koret. 
951957Källarplan. 
961957Källarplan vent. och sanitär. 
971957Situationsplan. 
981957Situationsplan. 
991957Uppmätning, kyrkbänkar. 
1001957Uppmätning, knutpunkt. 
1011957Skrudskåp. 
1021957Plan av sakristian. 
1031957Skåp i sakristian. 
1041957Gavelpartier. 
1051957Restaurering av gavelpartier blad 11. 
1061957Restaurering av gavelpartier blad 11a. 
1071957Restaurering av gavelpartier blad 11b. 
1081957Restaurering av gavelpartier blad 11c. 
1091957Genomskärningsskiss av läktare. 
1101957Befintligt utseende. 
1111957Port vid huvudentré. 
1121957Entré, kapprum. 
1131957Sektion genom vapenhus och kapprum. 
1141957Sektion genom vapenhus. 
1151957Vägg i sakristian. 
1161957Sakristian. 
1171957Ljuspunkter ute placering. 
1181957Ljuspunkter inne placering. 
1191957Förslag till armatur. 
1201957Förslag till armatur. 
1211957Detalj till armatur 2 och 3. 
1221957Detalj till armatur 3. 
1231957Detalj till armatur 5. 
1241957Detalj till armatur 5. 
1251957Förslag till armatur nr 6. 
1261957Detalj till armatur 6. 
1271957Förslag till armatur nr 7. 
1281957El läktare. 
1291957Elvärmeanläggning, botten och underplan. 
1301957Kraft och belysningsanläggning. 
1311957Kraft och belysning, läktare. 
1321957Centraler. 
1331957Kopplingsschema för klockringningen. 
1341957Sektioner. 
1351957Kraft och belysning installation. 
1361957Kraft och belysning. 
1371957Central och kopplingsschema. 
1381958Räcke smide, trappa och sakristian. 
1391958Trappor till läktare. 
1401958Konsol för armatur. 
1411958Förslag till armatur. 
1421958Förslag till armatur. 
1431958Förslag till skrudskåp. 
1441958Textilkammare. 
1451958Skåp för nattvardskärl. 
1461958Dörrar och fönster snickeri. 
1471958Ändring av vägg. 
1481958Orgelfasad. 
1491958Altare och dopfunt. 
1501958Mätuppgift. 
1511958Altarvägg. 
1521958Spännram. 
1531958Västra sidan av altaret. 
1541958Täck av hörnlist. 
1551958Tvättrum. 
1561958Tak under läktare. 
1571958Tak under läktare. 
1581958Läktare. 
1591958Dörr till vindfång. 
1601958Måttsättning golv och trappa. 
1611958Pelare vid armatur. 
1621958Läkt barriär vid armatur. 
1631958Bänkuppställning. 
1641958Avritning av mall vid armatur. 
1651958Uppmätning kantsten. 
1661958Detaljritning. 
1671961Längd och sektion. 
1681961Botten och underplan. 
1691961Ljudanläggning. 
1701961Bänkuppställning.