Torsdagen den 29 februari, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

bild
Serie

Handlingar angående kyrkogården

Ljusnarsbergs kyrkoarkiv

Serien kan innehålla kartor och ritningar.

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11896 – 1979Handlingar angående lägenheten Ljusnarsbergs nya kyrkogård 1896.
Fånges- och lagfartshandlingar angående Nya Kyrkogården no. 1 1897.
Kostnadsberäkning, ritningar och andra handlingar angående ny begravningsplats 1897.
Kontrakt angående reparation av bro vid Nya kyrkogården 1898.
Handlingar angående begravningsplats och bisättningskapell i Hörken 1908-1909.
Lista över gravgrävning 1908-1947.
Fånges- och lagfartshandlingar angående begravningsplatsen no. 1 i Hörken 1909.
Kontrakt och andra handlingar angående försäljning av till begravningsplats i Hörken donerad mark 1909-1914. Fånges- och lagfartshandlingar till Siverhyttan no. 2 1910.
Fånges- och lagfartshandlingar till Nya Vägen no. 8 1915.
Förste provinsialläkarens yttrande angående förslag till utvidgning av Ljusnarsbergs begravningsplats 1917. Handlingar angående inhägnad av Ljusnarsbergs gamla kyrkogård 1925.
Kostnadsberäkning m fl handlingar angående gravkapell 1931.
Handlingar angående utvidgning och omläggning av Ljusnarsbergs kyrkogård 1934.
Skiss till förslag till omläggning av kvarter på Hörkens kyrkogård 1941.
Skiss till förslag till urnlund på Ljusnarsbergs kyrkogård 1941.
Handlingar angående uppförande av bårhus på Ljusnarsbergs gamla kyrkogård 1949-1950.
Skisser till anordning på Hörkens kyrkogård 1956-1957.
Handlingar angående personal- och redskapsbod i Hörken 1958-1959.
Handlingar angående bisättningskällare i Hörken 1960-1962.
Handlingar angående kyrkklocka för Ljusnarsbergs gravkapell 1962.
Handlingar angående kallförråd på Nya kyrkogården 1972.
Handlingar angående om- och tillbyggnad av personallokaler på Nya kyrkogården 1972.
 
21959 – 1962Handlingar angående Ljusnarsbergs gravkapell. 
31962 – 1965Handlingar angående Ljusnarsbergs gravkapell. 
41985 – 1986Handlingar angående utvidgning av Ljusnarsbergs kyrkogård.