Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Räkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål

Rättviks kyrkoarkiv, Dalarnas län

 Volymer (24 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/11284/L II a/11830 – 1839Brukspatron Forslinds fondräkenskaper. 
Se: SE/ULA/11284/L II a/21892 – 1918Forslindska och Bärsellska fondernas räkenskaper. 
Se: SE/ULA/11284/O V/11935 – 1973Fondräkenskaper. Ej alla år. 
11671 – 1689Specifikation på insamlade materialer och dagsverken vid kyrkans ombyggnad och utvidgande. Innehåller även stambok avseende insamlade medel till Västerås gymnasiums återuppbyggnad efter vådeld 1714 och kvittenshandlingar till brudvigselavgifter 1736-1746. 
21755 – 1939Lasarettsmedelsräkenskaper 1755-1815, spridda år, influtna medel till barnmorska 1876, verifikationer rörande nya (norra) kyrkogården 1923-1925 och räkenskaper rörande kyrkogårdarnas underhåll 1927-1939. Innehåller även influtna medel till fattiga och värnlösa barn 1876. 
31805 – 1943Hjertzenhjelmska testamentets räkenskaper 1805-1837, expropriationsmedelsräkenskaper 1870-1943, spridda år, kyrkotaks- och orgelkassans räkenskaper 1874-1879, ecklesiastika virkesfondens räkenskaper 1887-1897, församlingsbibliotekets kassabok 1905-1935 och verifikationer 1905-1907, 1909, kyrkoherdeboställets sandtagsfonds räkenskaper 1909-1917 och Forslindska och Bärsellska fondernas räkenskaper 1919-1928. 
41905 – 1926Prästgårdsbyggnadskassans verifikationer. 
51905 – 1942Prästgårdsbyggnadskassans verifikationer. 
61911 – 1943Gravfondsräkenskaper. 
71918 – 1932Prästlönekassans verifikationer. 
81918 – 1944Prästlönekassans räkenskaper. 
91925 – 1947Erik Danielssons fonds räkenskaper 1925-1942, kyrkogårdarnas gravkassas räkenskaper 1932-1942, Bergsmans Brita Karlsdotters hednamissionsfonds räkenskaper 1936-1942, Jacque och Galatheé Lamms minnesfonds räkenskaper 1936-1942, kyrkogårdsnämndens verifikationer 1943-1946 och kassabok 1943-1947. 
101927 – 1935Prästgårdsbyggnadskassans verifikationer. 
111933 – 1938Prästlönekassans verifikationer. 
121936 – 1942Prästgårdsbyggnadskassans verifikationer. 
131939 – 1942Prästlönekassans verifikationer. 
141941 – 1965Skogsbruksräkenskaper. Ej alla år. 
151943 – 1944Prästlönekassans verifikationer. 
161943 – 1944Prästlönekassans special. 
171947 – 1950Kassabok för gravskötseln. 
181948 – 1973Fondräkenskaper. 
191950 – 1973Fondräkenskaper. Sammandrag. 
201950 – 1977Visningskassans räkenskaper 1950-1977 och kortförsäljningskassans räkenskaper 1969. 
211961 – 1973Fondräkenskaper.