Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Pastoratskassans räkenskaper, verifikationer

Farhults kyrkoarkiv

Serien har varit föremål för gallring i enlighet med Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19.