bild
Serie

Historiska anteckningar

Norbergs kyrkoarkiv

 Volymer (8 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/11712/O I a/11422 – 1707Series pastorum. 
Se: SE/ULA/11099/P IV/11602 – 1733"Märkliga händelser" 1602-1711. Handlingar rörande Västanfors sockens skilsmässa från Norberg 1733. 
Se: SE/ULA/11712/O I a/41685Överenskommelse 1685-02-04 mellan Norbergs och Karbennings socknar angående underhåll av kyrkan och kyrkliga boställen. 
Se: SE/ULA/11099/J I/31715 – 1727"Märkliga händelser" 1715 och 1727. 
Se: SE/ULA/11099/C/11727Anteckningar om eldsvåda. 
11732Avskrift av Västanfors församlings hos K. M:t ingivna besvär angående skilsmässa från Norbergs pastorat. 
21732Bilagor till ovannämnda besvär. 
31819 – 1864Handlingar angående brandväsendet 1819, 1827-1829.
Formulär till landshövdings 5-årsberättelse 1821.
Syn å Bergs sockens kyrkoherde- och kommnisterboställen 1828.
Handlingar angående skifte av jord 1824-1827 och 1864.
Religiös dikt (fragment (?) av avskrift), odat (1800-talet).
Utdrag ur inteckningsprotokoll angående säkerhet för av kyrkorådet försträckt lån 1832.
Utdrag ur domkapitlets protokoll 1835-11-11 angående skolundervisningen.