bild
Serie

Bilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01 gallringsbara

Älvsby kyrkoarkiv

Serien gallras med stöd av
RA-MS 2005:5 enl följande
gallringsfrister

bilagor till dopboken 20 år
Övriga bilagor 5 år Serien i arkivkartong

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11991 – 1994Bilagor till dopboken 
21991 – 1994Bilagor till begravningsboken 
31991 – 1999Bilagor till vigselboken
Häri även bilagor till konfirmationsboken
 
41995 – 1999Bilagor till begravningsboken 
51995 – 1999Bilagor till dopbokenSerien avslutad