Måndag den 21 juni kl. 16.00–18.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Karta/ritning

Charta öfver stomhemmanet Stora Saltorps inägor belägne uti Alfshögs sockn, Faurås härad och Hallands samt en kyrkojord under klockare Bolet i alfshög. Storskiftande

Alfshögs kyrkoarkiv

Fastställd av Faurås häradsrätt den 27/11 1800.