Med anledning av coronapandemin begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Karta/ritning

Charta öfver stomhemmanet Stora Saltorps inägor belägne uti Alfshögs sockn, Faurås härad och Hallands samt en kyrkojord under klockare Bolet i alfshög. Storskiftande

Alfshögs kyrkoarkiv

Fastställd av Faurås häradsrätt den 27/11 1800.