Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Bilagor till kyrkobokföringen. (Ej gallringsbara bilagor fr o m 1968)


Serien i arkivbox.

Serien innehåller handlingar rörande erkännande av faderskap, erkännande av att barn är trolovningsbarn, arvsrättsförklaringar, anmälan om gemensam vårdnad samt handlingar upprättade i utlandet.

Serien upphörd 1991-06-30.

 Volymer (1 st)

ReferenskodTid 
11968 – 1991