Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Kartor och ritningar

Arboga landsförsamlings kyrkoarkiv

 Kartor / ritningar (97 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
0001:00001Charta, öfwer Twisteparken emellan Arboga Stad och Goby uti Wässmanneland Åkerbo Härad och Arboga Sokn; Efter Kongl: Lantmäteri Conts Förordnadne Författad År 1753 af Zach: Z: Plantin.1753Till kartan medföljer en tryckt beskrivning. Jämför med kartan 11894/0001:00001 (handgjord version av samma kartan). 
0001:00002Karta öfver Källarholms Utjord. Copierad af kartan öfver Näsby med inom dess rå belägne Källarholms utjord, uti Westerås Län, Åkerbo Hrad och Arboga Socken; Författad vid Laga Skifte åren 1839 och 40 af C; Sjöholm1839 – 1840Kartan är fastställd vid Ägodelningsrätten i Åkerbo Härad den 27 april 1841. 
0002:00001Förslag till dekoration af Arboga landskyrka [perspektiv]1905-02-11Ritningens mått 21x23 cm 
0002:00002-00003Arboga landskyrka, detaljer [perspektiv]1905-02-11Ritningarnas mått 25x18 och 28x13 cm 
0002:00004Arboga landsförsamlings kyrka, östra sidan, uppmätt och ritad af Knut Pettersson år 18871887 
0002:00005Arboga landsförsamlings kyrka, södra och norra sidan, uppmätt och ritad af Knut Pettersson år 18871887 
0002:00006Ritning till invändig restaurering av Arboga landskyrka 
0002:00007Förslag till ny tornspira för Arboga landskyrka jemte ändring af östra tornrummen1889-03 
0002:00008Ritning till nytt golf och nya bänkar samt värmeledning i enlighet med ingenjören Hugo Theorells förslag, uti Arboga landsförsamlings kyrka1903-05-12 
0002:00009Sektionsritning öfver St. Nikolai kyrkas nuvarande utseende jämte förslag till värmeledningsgaller i två alternativ och förslag till placering af grafhällarna i nuvarande golfvet, på lämpliga ställen utefter väggarna uti samma kyrka i Arboga1904-02-08På ritningen är fastlimmad en korrigering på transparent väv 12x13 cm. Godkänd av Kungl. Öfverintendentsämbetet 1904-05-31. Gillad av Kungl. Maj:t 1904-07-29. 
0002:00010Arboga landskyrka, ritning till bänkindelning samt golfläggning1904-02-20Godkänd av Kungl. Öfverintendentsämbetet 1904-05-31. Gillad av Kungl. Maj:t 1904-07-29. 
0002:00011Ritning till bänk och skärm för St. Nikolai Kyrka i Arboga1903-11-18 
0002:00012[Kyrkbänksprofil]1903? 
0002:00013[Kyrkbänksprofil]1903? 
0002:00014Ritning till värmeledning i Arboga landsförsamlings kyrka1903-01-20Godkänd av Kungl. Öfverintendentsämbetet 1904-05-31. 
0003:00001-00002Fönster till Arboga landsförsamlings kyrka1945-09-13Tillhör Kungl. Byggnadsstyrelsens beslut 1945-11-07 
0003:00003Arboga Landsförsamlings Kyrka, Kapslad central1946-02-13Fastställd av Kungl. Byggnadsstyrelsen 1947-08-15. 
0003:00004Arboga Landsförsamlings Kyrka, Transformatorrum1946-02-13Fastställd av Kungl. Byggnadsstyrelsen 1947-08-15. 
0003:00005Arboga Landsförsamlings Kyrka [Plan med element, radiatorer och kaminer]1946-01-21Fastställd av Kungl. Byggnadsstyrelsen 1947-08-15. 
0003:00006Restaurering av Arboga Landsförsamlings kyrka, Alternativt förslag till västra dörren1947-01-22Fastställd av Kungl. Byggnadsstyrelsen 1947-08-15. 
0003:00007Restaurering av Arboga Landsförsamlings kyrka, Dörrar1946-09Fastställd av Kungl. Byggnadsstyrelsen 1947-08-15. 
0003:00008Restaurering av Arboga Landsförsamlings kyrka, Plan1946-09Fastställd av Kungl. Byggnadsstyrelsen 1947-08-15. 
0003:00009Restaurering av Arboga Landsförsamlings kyrka, Ombyggnad av bänkar1946-09Fastställd av Kungl. Byggnadsstyrelsen 1947-08-15. 
0003:00010Restaurering av Arboga Landsförsamlings kyrka, Västra och södra dörrarna1946-09Fastställd av Kungl. Byggnadsstyrelsen 1947-08-15. 
0003:00011Restaurering av Arboga Landsförsamlings kyrka, Alternativt förslag till västra dörren1947-01-22 
0003:00012Restaurering av Arboga Landsförsamlings kyrka, Plan1946-09 
0003:00013Restaurering av Arboga Landsförsamlings kyrka, Ombyggnad av bänkar1946-09 
0003:00014Restaurering av Arboga Landsförsamlings kyrka, Västra och södra dörrarna1946-09 
0003:00015Restaurering av Arboga Landsförsamlings kyrka, Västra och södra dörrarna1946-09 
0004:00001Arboga Kyrka, Smide å västra dörren1950-02 
0004:00002Arboga Kyrka, Detaljer å inre dörrar1950-02 
0004:00003Restaurering av Arboga Landsförsamlings kyrka, Västra och södra inre dörrarna1950-02 
0004:00004Restaurering av Arboga Landsförsamlings kyrka, Ombyggnad av bänkar1950-02 
0004:00005Restaurering av Arboga Landsförsamlings kyrka, Västra och södra dörrarna1950-02 
0004:00006Arboga kyrka, Detaljer å södra ytterdörren1950-02 
0004:00007Restaurering av Arboga Landsförsamlings kyrka, Västra och södra dörrarna1950-02 
0004:00008Arboga Kyrka, Detaljer till bänkinredning1950-02 
0004:00009Arboga Kyrka, Detaljer västra dörren1950-02 
0004:00010Förrådsbyggnad vid Nikolaikyrkan, Ritning till resturering samt komplettering av stenmur1955-11-11 
0004:00011Plan över S:t Nikolai kyrka i Arboga1934-11-15 
0005:00001-00016Arboga S:t Nikolai kyrka, förfrågningsundelag1991 
0006:00001-00013Arboga S:t Nikolai kyrka, förhandskopior, bygglov1991 
0006:00014-00016S:t Nikolai Kyrka, Arboga, ombyggnad 1994, luftbehandling, vatten, värme1994-03-21 
0007:00001-00018Arboga S:t Nikolai kyrka, arbetsritningar1994 
0008:00001-00006Arboga S:t Nikolai kyrka, Stol, Stapelbar stol1995-01-26 
0009:00001-00017Arboga, S:t Nicolaikyrkan, Elanläggning1994-03-21 – 1994-08-12 
0009:00018-00044Arboga, S:t Nicolaikyrkan, Elanläggning1994-03-04 – 1994-09-16 
0010:00001-00017Arboga, S:t Nicolaikyrkan, Elanläggning1994-03-21 – 1995-11-20 
0011:00001-00007Skogsborgskyrkogården, Gravkartor1970-10 
0011:00008-00015Skogsborgskyrkogården, Gravkartor1970-10 
0011:00016-00018Skogsborgskyrkogården, Gravkartor 
0012:00001Plan öfver Arboga Landsförsamlings kyrkogård (vid kyrkan) Upptagande de till fortsatt vårdande anmälde grafplatserne m.m. samt Förslag till anordnande af nya planteringar, gångar m.m. Upprättad af J. Larsson, Trädgårds-Instruktör, År 18931893På kartan finns en beskrivning 
0012:00002Plan öfver Arboga Sockens Begrafnings-plats upprättad år 1889 af Carl Robert Zettergren f.d. Kommissionslandtmätare1889 
0012:00003-00004Förslag till täckdikning för planteringar och gångars förbättring samt Förslag till mur mot landsvägen och vägen till Mariedal (om tillsammans 122 meter) å Arboga sockens Begravningsplats, Västmanlands län1933-03 
0012:00005Arboga sockens begravningsplats vid Emaus1941 
0012:00006Arboga landsförsamlings begravningsplats vid Emaus1955-09-14 
0012:00007Västra delen av Emaus kyrkogård Arboga1947? 
0012:00008-00009Förslag till utvidgning av Arboga landsförs. kyrkogård, Västmanlands län1947-11 
0012:00010-00011Förslag till utvidgning av Arboga landsförs. kyrkogård, Västmanlands län1947-11 
0012:00012-00013Förslag till urnlund, gamla kyrkogården, Arboga landsförsamling1947? 
0012:00014Förslag till urnlund, gamla kyrkogården, Arboga landsförsamling1947? 
0012:00015Emaus Kyrkogård1968 
0013:00001Förslag till förändring av gravkapell å Arboga begravningsplats1921-02-04 
0013:00002Förslag till förändring av gravkapell å Arboga begravningsplats1921-06-02 
0013:00003-00011Gamla kyrkogården, Arboga, personalbyggnad, skissförslag1977-05-04 – 1977-06-14 
0013:00012Gamla kyrkogården, Arboga, om- och tillbyggnad, skissförslag1979-04-18 
0013:00013Arboga kyrkogård, kompl. borrningar för gravkvarter och dammanläggning1968-10-15 
0013:00014Arboga kyrkogård, Arboga, Geol. undersökning för kyrkogård å St. Marieberg, Arboga1962-05-11 
0014:00001-00003Arboga kyrkogård, dammanläggning1969-01-23 
0014:00004Minneslund, gamla kyrkogården, Arboga, situationsplan1977-11-14 
0014:00005Skogsborgs kyrkogård, Arboga, dispositionsplan1977-10 
0014:00006-00013Stg. 476, Skogsborgskyrkogården, uppmätning och ombyggnad1980-02-07 – 1980-04-25 
0014:00014-00016Stg. 476, Arboga, Skogsborgskyrkogården, Ombyggnad av förråd1980-04-25 
0014:00017-00019Arboga kommun, Skogsborgskyrkogården, personalrum och verkstad, elanläggning, expedition1980-04-25 
0014:00020-00021Skogsborgskyrkogården, Arboga, ventilation, avlopp, vatten1980-02-25 – 1980-04-23 
0015:00001Kyrkogård i Arboga, Gärdesgård och huvudentré1967-08-25 
0015:00002Arboga kyrkogård, Dammen, förslag till ledningsdragning 
0015:00003-00004Arboga kyrkogård, sektioner 
0015:00005Arboga kyrkogård, schaktningsritning1969? 
0015:00006Arboga kyrkogård, vattenanläggning1969? 
0015:00007Kyrkogård i Arboga1966-06-20 
0015:00008-00009Kyrkogård i Arboga, schema till kostnadsberäkning av huvuddelen = 1-2 utbyggnadset1966-08-25 
0015:00010Kyrkogård i Arboga, etappindelning1966-10-10 
0015:00011Kyrkogård i Arboga, schema till kostnadsberäkning för generalplan1966-10-10 
0015:00012Kyrkogård i Arboga, schema till kostnadsberäkning för etapp I1966-10-10 
0015:00013Kyrkogård i Arboga, gränser, stängsel, etc.1967-08-27 
0016:00001[Arboga kyrkogård] 
0016:00002[Arboga kyrkogård] 
0017:00001-00006Kyrkogård, Arboga1967-04-17 – 1967-08-15 
0018:00001-00003Arboga kyrkogård, arbetsritningar1967? 
0019:00001-00006Arboga kyrkogård, lednings- o drän. plan, upprättad i samråd med Farsta markteknik AB1968-03-04 – 1968-09-09 
0020:00001Arboga kyrkogård, ledningssektioner1968-03-04 – 1968-08-29 
0020:00002-00004Arboga kyrkogård, ledningssektioner1968-03-04 – 1968-09-13 
0020:00005-00006Arboga kyrkogård, marksektioner1968-03-15 
0021:00001[Arboga kyrkogård] 
0021:00002[Arboga kyrkogård] 
0022:00001Arboga, S:t Nicolaikyrkan, Elinstallation, Följebrev och Ritningsförteckning1994-03-21 – 1996-02-25Sammanhör med SE/ULA/10020/#/0009:00001-00044 och 0010:00001-00017