Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Fastighetslängder


Serien inbunden.

Serien 1903-1928 upplagd efter gårdsnummer, se plankarta i vol. R III:1.

Sidhänvisningar till dessa längder finns i församlingsböckerna (längst till vänster på högra sidan) och i dessa längder finns sidhänvisningar till församlingsböckerna.

Serien upphörd.

 Volymer (18 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
1a1903 – 1911 
1b1903 – 1911SJ. 
21911 – 1913 
31914 – 1921 
4a1922 – 1928Sid. 1-780. 
4b1922 – 1928Sid. 801-1438.
Register till delar av volymen finns i början.
 
5a1929 – 1939Sid. 1-799.
Centrala och norra delarna av staden mot Litsvägen i öster inkl. fältjägarregementet.

Register över gator, fastigheter och inrättningar finns i början av volymen.
 
5b1929 – 1939Sid. 800-1600.
Kompletteringar gällande södra delen av centrala staden (söder om Thoméegränd), övriga stadsdelar, SJ, A4 och stadsägor.

Register finns i början av volymen.
 
6a1939 – 1943Sid. 1-909.
Centrala och norra delarna av staden mot Litsvägen i öster, fältjägarregementet (s. 196 ff) samt norra delen av Söder och nordvästra delen av Odenslund (inkl. nuvarande Allégatan och ner mot Nedre Vattugatan).

Register finns i början av volymen.
 
6b1939 – 1943Sid. 910-1818.
Kompletteringar gällande norra delarna av Söder och Odenslund samt övriga stadsdelar, SJ, A4 och stadsägor.

Register finns i början av volymen.
 
7a1944 – 1959Sid. 1-552.
Norra delen av staden med huvudsaklig avgränsning Litsvägen i öster och Residensgränd i söder på östra sidan av Rådhusgatan, men med Färjemansleden som avgränsning på västra sidan av Rådhusgatan.
Dessutom kvarteren Apotekaren-Buntmakaren söder därom i centrala staden.

Register finns i början av volymen.
Info/
 
7b1944 – 1959Sid. 553-1104.
Centrala delen av staden: väster om Rådhusgatan, mellan Färjemansleden i norr och Hamngatan i söder, samt öster om Rådhusgatan mellan Residensgränd i norr och Thoméegränd i söder: kvarteren Contubernium-Vadmalsväven,
samt söder därom kvarteren ABC-boken-Logen.

Register finns i början av volymen.
Info/
 
7c1944 – 1959Sid. 1105-1678.
Södra delen av centrala staden (mot Gränsgatan och Stuguvägen): kvarteren Mangeln-Ångern,
samt A 4 och Karlslund: kvarteren Björnen-Mården.

Register finns i början av volymen.
Info/
 
7d1944 – 1959Sid. 1679-2282.
Karlslund: kvarteren Ekorren (forts.), Renen-Älgen, samt
Odenslund och Blomängen norr om Tegelbruksvägen: kvarteren Alen-Tvåbladet, och kvarteren Eldröret-Pilen mellan Stuguvägen och Fyrvalla.

Register finns i början av volymen.
Info/
 
7e1944 – 1959Sid. 2283-2874.
Odenslund och Blomängen: kvarteren Törnrosen-Ärtan, samt Björktrasten-Rödstjärten,
Söder (väster om Brunflovägen): kvarteren Abborren-Öringen, SJ och Ångbryggeriet,
Odensvik: kvarteren Doppingen-Pegasen, samt Björkbacka och Byalaget (öster om Genvägen).

Register finns i början av volymen.

Info/
 
7f1944 – 1959Sid. 2875-3434.
Odensvik: kvarteren Skraken-Vildgåsen,
Blomängen: kvarteren Stjärtmesen-Tofsmesen,
Stadsäga 165-1338 (bl.a. Marielund),
Kånkbacken, Nifsåsen, Rannåsen, Torråsen,
Lugnvik (Byn-Östersem),
samt "å församlingen" (med och utan känd hemvist).

Register finns i början av volymen.
Info/
 
81951Fastighetsförteckning. 
91960Fastighetsförteckning.