Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Räkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål


Serien inbunden om ej annat anges.

 Volymer (20 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11826 – 1838Kyrkobyggnadskassans räkenskaper. 
Se: SE/ÖLA/11109/L I d/41885 – 1889Räkenskaper för löner och donationer. 
21894 – 1940Arkivbox. Räkenskaper rörande ecklesiastik uppbörd 1894-1911.
Verifikationer rörande prästgårdsbygget 1901-1907.
Verifikationer rörande diakonissverksamheten 1909-1923.
Räkn.sammandrag för kyrkoprydnadsfonden 1938-1940.
 
31901 – 1909Räkenskapsbok för prästgårdsbygget. 
41910 – 1960Arkivbox. Kassabok för diakonissverksamheten m.m. 
51924 – 1936Kassabok för prästlönekassan m.m. 
61925 – 1927Kassabok för ringning och grävning. 
71926 – 1934Kassabok för gåvofond till stora kyrkan. 
81926 – 1956Arkivbox. Innehåller bland annat: Räkningar för Hasselbergska bönsalsstiftelsen 1934-1956. 
91934 – 1942Kassabok för Hasselbergska bönsalsstiftelsen. 
101935 – 1940Häftad. Kassabok för 1935 års insamling till stora kyrkan. 
111938 – 1950Arkivbox. Allmänna fastighetsdeklarationer, verifikationer rörande fondräkenskaper 1940-1951. 
121951 – 1972Arkivbox. Kontraktskassans räkenskaper. 
131952 – 1966Arkivbox. Gåvobrev angående restaureringen av gamla kyrkan, nr. 1-504 samt verifikationer. 
141962 – 1973Arkivbox. Verifikationer för juniorerna. 
151968 – 1970Häftad. Kassabok för kyrkans ungdom. 
161969 – 1983Arkivbox. Kassaböcker rörande blomsterfonden m.fl. 1969-1983. Kassabok och verifikationer rörande "Riks 78" 1978-1979. 
171984 – 1985Arkivbox. Verifikationer rörande förskolan Åkerärtan 2, Odensala. 
181985 – 1987Arkivbox. Verifikationer rörande förskolan Åkerärtan 2, Odensala. 
191990Arkivbox. Chefsrapporter.