För närvarande är det problem med sökningar och sidvisningar i söktjänsten, felsökning pågår.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Inventarieförteckningar och handlingar därtill


Serien inbunden om ej annat anges.

 Volymer (10 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ÖLA/11109/N I/11803 – 1926Inventarieförteckningar. Anm. Luckor. 
11894 – 1904 
21904Arkivbox. Inneh.:
Förteckning över inventarier å orgelläktaren 1910, odat.
Förteckning över kyrkans boksamling odat.
Förteckning över föremål av historiskt värde 1927.
Fotografier över inventarier 1969.
Arkivförteckningar församlingen 1904, odat.
Arkivförteckning lasarettet 1951.
Övriga handlingar angående arkivvården 1930-1976.
 
31940Inventarieförteckning. 
41950 – 1960Inventarieförteckning. 
61954Pärm. Arkivförteckning. 
71978Pärm. Arkivförteckning. 
81978Foton och märkningsförteckning å kyrkornas inventarier, handlingar ang. arkivvård. 
91993Pärm. Arkivförteckning. 
5Odat.Pärm. Arkivförteckning.