bild
Serie

Bilagor till konfirmationsbok


Anm: serien gallrad 1984 jml SFS 1946:48.Serien upphörd. Fortsätter i serie HVIIg.