bild
Serie

Avgångslängder

Västra Stenby kyrkoarkiv

Finns ej.