Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar från torsdagen den 19 mars fram till minst den 15 april. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Bilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01 ej gallringsbara

Älvsby kyrkoarkiv

Serien innehåller handlingar utfärdade i utlandet eller utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan
Förekommer ej