Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Liggare och register, upplagda och förda enligt bestämmelser utfärdade efter 1931

Inskrivningsdomarens i Östersysslets domsaga arkiv