Måndag den 16 december kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår.

bild
Serie

Diverse ämnesordnade handlingar

Länsstyrelsen i Gotlands län, Landskansliets arkiv

Serien är kapslad

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11709 – 1867Syneinstrument m m för följande fastigheter. När ej angives nedan härrör handlingarna nr serie D XXIII 1790 Kappelhamn
1734 Österharnsholm (enligt uppgift ur landskontorets utslagshandlingar 1840)
1772-1805 Gotska Sandön (enligt uppgift ur landskontorets utslagshandlingar 1840)
1773, 1864, 1867 Närsån (enligt uppgift ur landskontorets utslagshandlingar 1840)
1800-1815 Mästermyr, utredningar
1808 Skrubbs tomt i Endre
1815 Martebo myr, utredningar (okänd proveniens)
1820 Djuphagetorpet och Engstorpet i Roma
1826 Strandridarebostället i Ljugarn
1860 St Källstäde i Lärbro
1860 Norrbys i Othem
1865 Liffride i Lärbro
 
21810 – 1943Innehåller följande faskiklar:
1) Folkmängdsstatistik för Gotlands socknar, upprättad 1810 (?) för tiden 1751-1810
2) PM angående upprensning av Fårösunds norra gatt 1901 (?)
3) Kontrakt om tryckning av länskungörelser 1902-1911
4) Handlingar angående fridlysning av Lojsta slott 1920. Häri även karta 1914
5) Handlingar angående missionsförsamlingens fastighet i Stenkyrka 1921 och i Eksta 1932
6) Handlingar angående avskedsfesten för landshövding Roos 1927
7) Kvittenser m m angående tryckning av länskungörelser 1929-1943
8) Handlingar angående naturskydd för Lilla Karlsö, Lina myr och vissa raukområden 1929-1937
9) Handlingar angående svenskbyborna 1929-1942
 
31867 – 1918Koncept till länsstyrelsens arbetsredogörelser 
41902 – 1952Handlingar angående landskansliets stämpel- och expeditionsmedel. Innehåller diverse listor över stämpelavgift 1902-1913, listor över kungörelseavgift 1902-1912, reversal 1909-1916 och diverse handlingar 1923-1952. Häri även vissa verifikationer 1914-1927 
51940 – 1952Innehåller följande fasikiklar:
1) Handlingar angående kommittén för prövande av ersättningsfrågor för arbetare vid Visby Cementfabrik 1940-1944
2) Handlingar angående uppförande av ny lantmannaskola i Hemse 1941
3) Handlingar angående främjande av idrott 1942-1949
4) Handlingar (bl a remiss) angående vapenkungörelsen 1944-1950
5) Förslag av VIAK till vattenförsörjning för Fårösund
6) Förslag av VIAK till utbyggnad av vatten och avlopp för Fårösund 1945
7) Handlingar angående länets hyllningsadress till konungen 1947
8) Handlingar och anteckningar angående ledigheter för landskansliets personal 1947-1952
9) Handlingar (2 st) angående belöningsfond för brottslingars efterspannande och Nylanders minnesfond 1952 (avskrift). (Odat)