Torsdag den 20 september kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänst och bildvisning kommer att vara oåtkomliga under tiden som arbetet pågår.

bild
Serie

Protokoll i mål refererade inför Kungl. Maj:t

Svea Hovrätt

ReferenskodTidAnmärkning 
11619 – 1695Band i bunt. På frampärmen: N.1; innerpärmtitel: Referendbok. Inneh. protokoll och resolutioner i huvudsakligen civila mål, föredragna inför Kungl. Maj:t 1619-1629, 1636, 1650-1655 och 1658. Inneh. även avskrifter av kungl. brev och fullmakter 1651, 1663-1695, anteckningar om presentation till tjänster 1663-1674, avskrift av presidenten Johan Gyllenstiernas skrivelse - "valedictoria" - till riksdrotsen 1673 12/4 samt förening, i original, mellan hovrättens ledamöter om löner, sakören och revisionspenningar 1651 23/12. 
21618 – 1630Reg. Ryggtitel (delvis utplånad): Refererade criminelle mål. Å pärmens insida: Kungl. Maj:ts domar för åren 1624-1629, varunder (felaktigt) skrivits av E. Malmsten: Svea hovrätts arkiv. Liggare. Prejudikatsamling. Inneh. referat av underrättsdomar jämte hovrättens resolutioner och en del Kung. Maj:ts resolutioner.
 Info/
 
31636 – 1667Inbunden. Å frampärmen: N 2; innerpärmtitel: Referendbok. Inneh. protokoll och resolutioner i brottmål, föredragna inför Kungl. Maj:t 1636-1667. Inneh. även Kungl. Maj:ts förklaring på högmålssaken nov-dec 1614 samt de anmärkningar mot hovrätten i kriminella och civila mål, som omtalas i rådsprotokollet 4 mars 1636. I 1703 års inventarium (D III I 1:4) redovisas under nr 13 "En criminal referentbok 1668-1687 22/7", vilken icke är bevarad.
 Info/