Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Kristianopels kyrkoarkiv


Församlingen bytte år 1600 namn från Avaskär till Kristianopel. Kristianopels församling bildade ett eget pastorat.

 Serier (44 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker (inbunden serie)Serien inbunden. Då fastigheter inte finns antecknade i förteckningen finns register i början av respektive volym eller svit.
 
A II bFörsamlingsböcker (lösbladssystem)Serien i arkivboxar. Församlingsboksblad sorterade efter fastighet. 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter fastighet. 
A IV bObefintlighetsregisterPersonakter sorterade efter personnummer. 
A IV cEmigrantregisterPersonakter sorterade efter personnummer. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter dödsår och inom varje år efter personnummer. 
A VFörsamlingsregisterAvtryckskort 1947-1967 gallrade. Personavier 1968-1991 sorterade efter personnummer. Avier för vissa avlidna efter 1991-06-30 har felaktigt överförts till avgångsregistret, serie A VI. 
A VI aAvgångsregisterSerien i arkivboxar. Avtryckskort 1947-1967 gallrade. Personavier 1968-1991 sorterade efter personnummer. 
A VI bAvgångslängderInga handlingar. 
BFlyttningslängderSerien inbunden.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok fr.o.m. 1991-07-01 
D IKonfirmationsböckerSerien inbunden om ej annat anges.
 
D IILängder över nattvardsgästerVolym 1-5 i arkivboxar. Övriga volymer inbundna om ej annat anges.
 
D XKonfirmationsbok, ADB-förd 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok fr.o.m. 1991-07-01 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok fr.o.m. 1991-07-01 
G IÖvriga längder 
G IIIBefolkningsstatistiska tabeller
 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsbokenSerien i arkivboxar. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. För bilagor fr.o.m. 1968, se serie H VII a och H VII b. 
H IIBilagor till flyttningslängdenSerien i kapslar om ej annat anges. Serien består huvudsakligen av inflyttningsattester. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. För bilagor fr.o.m. 1968, se serie H VII a och H VII b.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopbokenSerien i arkivboxar. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. För bilagor fr.o.m. 1968, se serie H VII a och H VII b.

Faderskapshandlingar förvaras även bland bilagor till församlingsboken, serie H I.
 
H IVBilagor till konfirmationsboken och kommunionlängdenSerien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. 
H VBilagor till lysnings- och vigselbokenSerien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. För bilagor fr.o.m. 1968, se serie H VII a och H VII b. 
H VIBilagor till död- och begravningsbokenSerien i arkivboxar. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. För bilagor fr.o.m. 1968, se serie H VII a och H VII b. 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30 Ej gallringsbaraSerien består av handlingar som ska bevaras enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. 
J ISkrivelser och resolutioner, utslag och memorial 
K ISockenstämmoprotokoll 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingar 
K IVSkolrådets protokoll och handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrkaa. Huvudräkenskaper.
 
L I bRäkenskaper för kyrkab. Specialer. 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvårdb. Specialer. 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
NVisitationshandlingar, inventarier m.m. 
P IÖvriga handlingar 
P IIPålysningsböcker