Måndagar mellan kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Handlingar rörande löneboställen, kyrklig jord, kyrkobetjäning samt donationer

Roma kyrkoarkiv

Serien i arkivbox.

 Volymer (11 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11887 – 1950Handlingar rörande skog. Även för Björke, Follingbo och Akebäck. Skogskartor ingår. 
21898 – 1991Handlingar rörande Roma prästgård. Syneprotokoll 1898-1945, Byggnads- och underhållshandlingar 1898-1991, förslag till yttertrappa 1950-1953, handlingar rörande uppförande av stenmur 1952, inrättande av arkivrum 1950 samt information från räddningstjänsten 1961. 
31901 – 1991Friköp, avstyckningar m.m. 1906-1950, avstyckningshandlingar m.m. rörande Roma bygdegård 1948-1960, arrendekontrakt m.m. 1927-1991, täckdikningsplaner för fastigheten Roma prästgård 1949-1950 samt diverse fastighetshandlingar 1920-1950.
Även donationshandlingar 1901 och 1942 samt en sammanställning av kollekter, gåvor, testamenten m.m. till Svenska kyrkans Hednamission 1946-1951.
 
41909 – 1991Handlingar rörande prästlön, prästtjänst och kyrkobetjäning. 
51933 – 1962Handlingar rörande arrendatorsbostaden och ekonomibyggnader vid prästgården 1938-1962.
Deklarationer 1938-1951.
Avräkningslängder 1934-1950.
Uppskattning av normalavkastning 1933-1958. Även för Björke, Follingbo och Akebäck.
Borgensförbindelser 1938-1950. Även för Björke, Follingbo och Akebäck.
 
61937 – 1987Skogshushållningsplaner (lucka 1947-1957).
Även:
För Björke och Akebäck, samma tid.
För Follingbo 1937-2000 (luckor 1947-1957 och 1987-1991). För Barlingbo 1962-1987. För Endre och Hejdeby 1967-1987.
 
71948 – 1970Stämplingslängder. Även Björke, Follingbo, Akebäck och från 1962 Barlingbo, Endre och Hejdeby. 
81952 – 1999Handlingar rörande fastigheter. Även Björke.
Brandförsäkringsbrev för hela pastoratet.
 
91964 – 1984Handlingar rörande Roma klosterruin. 
101975 – 1999Fastighetstaxering. För hela pastoratet. Lucka 1986-1993. 
111993 – 1999Handlingar rörande kyrkobetjäning och förtroendevalda.