bild
Serie

Handlingar rörande löneboställen, kyrklig jord, kyrkobetjäning samt donationer

Roma kyrkoarkiv

Serien i arkivbox.

 Volymer (10 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11887 – 1950Handlingar rörande skog. Även för Björke, Follingbo och Akebäck. Skogskartor ingår. 
21898 – 1991Handlingar rörande Roma prästgård. Syneprotokoll 1898-1945, Byggnads- och underhållshandlingar 1898-1991, förslag till yttertrappa 1950-1953, handlingar rörande uppförande av stenmur 1952, inrättande av arkivrum 1950 samt information från räddningstjänsten 1961. 
31901 – 1991Friköp, avstyckningar m.m. 1906-1950, avstyckningshandlingar m.m. rörande Roma bygdegård 1948-1960, arrendekontrakt m.m. 1927-1991, täckdikningsplaner för fastigheten Roma prästgård 1949-1950 samt diverse fastighetshandlingar 1920-1950.
Även donationshandlingar 1901 och 1942 samt en sammanställning av kollekter, gåvor, testamenten m.m. till Svenska kyrkans Hednamission 1946-1951.
 
41909 – 1991Handlingar rörande prästlön, prästtjänst och kyrkobetjäning. 
51933 – 1962Handlingar rörande arrendatorsbostaden och ekonomibyggnader vid prästgården 1938-1962.
Deklarationer 1938-1951.
Avräkningslängder 1934-1950.
Uppskattning av normalavkastning 1933-1958. Även för Björke, Follingbo och Akebäck.
Borgensförbindelser 1938-1950. Även för Björke, Follingbo och Akebäck.
 
61937 – 1987Skogshushållningsplaner (lucka 1947-1957).
Även:
För Björke och Akebäck, samma tid.
För Follingbo 1937-2000 (luckor 1947-1957 och 1987-1991). För Barlingbo 1962-1987. För Endre och Hejdeby 1967-1987.
 
71948 – 1970Stämplingslängder. Även Björke, Follingbo, Akebäck och från 1962 Barlingbo, Endre och Hejdeby. 
81952 – 1999Handlingar rörande fastigheter. Även Björke.
Brandförsäkringsbrev för hela pastoratet.
 
91964 – 1984Handlingar rörande Roma klosterruin. 
101975 – 1985Fastighetstaxering. För hela pastoratet.