bild
Serie

Kartor och ritningar

Hammarö kyrkoarkiv

Kartor och ritningar är planlagda om ej annat anges.
Ej alltid kronologiskt, liknande kartor och ritningar kan förekomma på flera rader.
Serien är avslutad.

 Volymer (81 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11946Hammarö gamla kyrkogård 2 blad. 
2odat.Hammarö gamla kyrkogård , norra kyrkogården, begravningsplats (äldre) 4 blad. 
3Odat.Ej aktuellt register. 
41959Uppmätning av Hammarö kyrkogård 1 rullad. 
51962Förslag till dispositionsplan för området kring Hammarö kyrka 2 blad. 
6 a1961Gravkarta över Hammarös södra kyrkogård 2 blad. 
6 b1962Utvidgning av södra kyrkogården Etapp II 1 blad. 
6 c1961Hammar avstyckning för sammanläggning 1 blad. 
71962Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för del av Lövnäsområdet 1 blad. 
81962Hammarö södra kyrkogård förslag till utvidgning samt principskiss 2 blad. 
9 a1964Gravkarta över södra kyrkogården och Hammarö köping 2 rullade. 
9 b1965Gravkarta över Hammarö södra kyrkogård östra delen 2 rullade. 
101964Gravkarta över norra kyrkogården samt Hammarö köping 2 blad. 
111962Förslag till dispositionsplan för området kring Hammarö kyrka, åkerjordens disposition, utredning samt generalplan för Hammarö köping 3 blad. 
121952Situationsplan, område för kyrkligt ändamål samt torg i Skoghall 1 blad. 
131954Kyrka i Skoghall, situationsplan 2 blad. 
141957Kyrka i Skoghall, förslag till planering 1 blad. 
15Odat.Kyrka i Skoghall, skisser blyerts och akvarell Motto: Peter 13 blad. 
161958Skoghalls kyrka 26 blad. 
171946 – 1972Förslag av ändring av kommunisterboställe i Skoghall 5 blad. 
181957Pastorsexpeditionen i Skoghall, planteringsförslag 2 blad. 
19Odat.Kyrkogård 2 blad. 
201955Kyrka i Skoghall, sektioner 5 rullade. 
211955Kyrka i Skoghall, Fasad söder, norr, väster, församlingssal, planering av kor, takfot, snickeriförteckning, panelvägg, port till vapenhus, inmurning av fönster 9 blad. 
221955Kyrka i Skoghall, allmänna bestämmelser, grundplan, källarbjälklag, planering av orgelläktare, takstol, detaljer, sektioner, (expeditionsbyggnad sprängningsplan och grundplan, sektion, detaljer) 7 blad 
231955Kyrka i Skoghall, ventilation, värme, ventilskåp, sektioner, rörgrav, håltagning, sanitet, bottenplan , källare, vind 15 blad. 
241955Kyrka i Skoghall, orgelläktare, bottenplan, källarplan, sektioner, fasad pastorsexpeditionen 15 blad. 
251955Kyrka i Skoghall, situationsplan, sockel, takfot, sänkbar vägg mellan kyrka och församlingssal, sektioner av koret, takstolar 7 blad. 
261956 – 1958Kyrka i Skoghall, Ventilschema, detaljsektioner, gavelsprång, plan av koret 5 blad. 
271956Kyrka i Skoghall, trappa till orgelläktaren, kök, källare, sanitet, värme, ventilation 6 blad. 
281955Kyrka i Skoghall, ej aktuellt register 1 blad, sektioner 9 blad. 
291956 – 1957Kyrka i Skoghall, marklinje, stol i väntrum, talarstol, skrivbord i sakristia, bord i församlingssal och sakristia, studierum, arbetsrum, väntrum, soffa, fåtölj i arbetsrum, ritning inomhus i kyrkan, kyrkområde, spegel i förrum, stapelbar stol, karmstol, hylla sakristia 21 blad. 
301954 – 1955Kyrka i Skoghall, plan av orgelläktare, sektioner, källarplan, bottenplan, fasad mot öster, väster, söder 8 blad. 
311956 – 1957Kyrka i Skoghall, höjdläge av berg vid ev. källare, källarplan, takplan, läktare, dragstag, detaljer, sektion genom arbetsrum, takbalk av betong, infästning av takstolar, Expeditionsbyggnad, sektioner, bottenplan 14 blad. 
321955Kyrka i Skoghall, källarplan, bottenplan, vindsplan ventilation, värme, sanitet 7 blad. 
331954 – 1959Kyrka i Skoghall, vindsplan (orgelläktare), källarplan, placering orgel, orgelfasad 4 blad. 
341957Kyrka i Skoghall, kapphängare förrum, öppna spisar, alternativt utförande av läktarbjälklag, sektion genom kyrka vid golv, psalmbokhylla, plan av kor, detalj av upphängning samt , altarskiva, detaljer till orgel, förslag till fasad, detalj av gallerverk i orgeln, förslag till nummertavlor samt utformning av handtag och lås m.m. 22 blad. 
351954 – 1957Kyrka i Skoghall, lutande golv i skepp, elanläggning källarplan, bottenplan, pastorsexpedition, läktarplan, fasad mot alla väderstreck, sektioner, förslag till fönster i sakristia, inredning armatur i sakristia 23 blad. 
361956 – 1957Kyrka i Skoghall, sektion av koret, fasad mot koret, fasad söder, överplan, långsektion mot söder, norr, tvärsektioner, fasad mot öster, norr, gavel mot väster, detaljsektion orgelläktare, möbleringsplan 12 blad. 
371956 – 1957Kyrka i Skoghall, korfönster med detaljer, skorsten, plan, fasad, detalj, gavelsprång på de höga takfallen, vägguppställning, långsektion mot norr, söder, vägguppställning av västra och östra gaveln, detalj av takfot och utvändiga trappor och entréplaner, nedkast till bränslerum och skorsten, utvändig källartrappa vid pastorsexpeditionen, plan av orgelläktare 13 blad. 
381955 – 1957Kyrka i Skoghall, dubbelflyglig 4-delad fönsterlucka, bergsprofiler under byggnaden, inmurning av fönster, detalj av panelvägg, detalj av fasad mot norrport till vapenhus, gavel mot väster, snickeriförteckning, detalj av fasad mot norr panel och fönster av ek, bord i arbetsrum detalj i skåp i sakristia 12 blad. 
391955 – 1957Kyrka i Skoghall, bottenplan, tvärsektion, skarvning av takstol samt detaljer, grundplan, allmänna detaljer, sänkbar vägg mellan kyrka och församlingssal, sektioner 10 blad. 
401954 – 1957Kyrka i Skoghall, fasad mot söder, armatur sakristia, steg vid kor och altare, bord i kalkad ek, handtag uppställning av kor, skåp till sakristia, centraler 10 blad. 
411966 – 1967Hammarö kyrka, restaureringsförslag till Hammarö kyrka 17 blad. 
421964Hammarö prästgård, trädgårdsanläggningen 5 rullade. 
431958 – 1972Hammarö kyrkogård, översiktskarta 1972 1 blad, Utvidgning och förslag till utvidgning 1971, odat 2 blad, utvidgning av södra kyrkogården 1958 3 rullade. 
441970 – 1972Hammarö kyrkogård, förslag till ny kyrkogård 1970, utvidgning huvudritning och arbetsritning 1972, förslag till entrèparti, Hammar södra kyrkogård förslag och befintlig trädgårdsarkitekt odat. 6 rullade, 
451972Hammarö kyrkogård, utvidgning, grusfilter pumpstation, avfallskorg, vattendamm, vattenpost, vattenkar, plattläggning, beläggningsschema, höjdsättning, måttsättning, plantering, hägnadsmur, öppet plank, schaktningsritning, befintlig situationsplan, plan över etapp I, 11 rullade. 
461972 – 1977Hammarö kyrkogård, anbud, arbetsritning, bevattning, brunn, el, vattenposter västra 4 rullade. 
471967 – 1968Hammarö kyrkogård, skisser, illustrationsplan, förhandskopia 5 blad. 
481967 – 1970Hammarö kyrkogård, grundundersökning för planerad begravningsplats 1967, utvidgning av södra kyrkogården etapp II odat, förslag till utvidgning, detalj urngrav beläggningsschema 1 + 2 1970, kistgravar och dränering 1970, utvidgning och förslag till utvidgning 1970, odat, förhandsskiss 1970, 9 blad. 
491964Hammarös södra kyrkogård, förslag till trädgårdsplanering och plantering, arbetsritning, dränering 3 blad. 
50 a1970 – 1971Pastorsexpeditionen Skoghall (Hammarö), om- och tillbyggnad 1-21, bottenplan, källarplan, detaljsektion, entrétrappa smidesräcken, dörr, fönster, pentry, städ, inredning, arkiv, treglaspartier, utvändiga trappor, innervägg, el-central, översiktsplan dörrar med cylinderlås i systemlåsning, uppfartsramp, wc, utvändig planering 21 blad. 
50 b1955Pastorsexpeditionen Skoghall (Hammarö), sprängningsplan grundmurar, stödmurar, planer, sektioner, detaljer 5 blad. 
50 c1969 – 1970Pastorsexpeditionen Skoghall (Hammarö), förslag till utbyggnad källarplan, om och tillbyggnad 4 blad. 
50 d1970Pastorsexpeditionen Skoghall (Hammarö), Värmetekniska, ombyggnad, sanitet, rörteknisk anläggning och vent.teknisk anläggning källarplan, bottenplan 6 blad. 
50 e1956 – 1970Pastorsexpeditionen Skoghall (Hammarö), elanläggning bottenplan, källarplan, situationsplan, fasad, sektion, belysning klenspänning, central 5 blad. 
50 f1970Pastorsexpeditionen Skoghall (Hammarö), allmänna föreskrifter 4 blad. 
511967Hammarö kyrkogård, utredningsskisser och sammanställning Bjerred 8 blad. 
52Odat.Hammarös södra kyrkogård, förslag till utvidgning, plantering, detalj, murar, dränering sektion m.m. 9 blad. 
53Odat.Hammarö kyrkogård, etapp I, 3 rullade. 
541977 – 1978Hammarö kyrkogård, anbudsritningar, bevattningsanläggning (stämmer ej med verkligheten), pumphus 1978, 7 blad. 
551977Hammarö kyrkogård, ursprungsritningar ringarna västra kv. 6-11(stämmer ej) 3 blad. 
561973Hammarö kyrkogård, fotostatkopia 1 blad. 
571966 – 1978Fastighetskartor, Hammar Skoghall, Lövnäs, servitut Grava m.m. 9 blad. 
581973Hammarö kyrkogård, utvidgning, gravkarta för kistgravar och urngravar samt situationsplan 3 blad. 
591981 – 1983Hammarö kyrkogård, Minneslund: ritningsförteckning, bevattning, perspektiv, mått, planteringar, plan, vatten, avfallsplats, träbro, mur, trappa, sittplats, gränsmarkeringar m.m. 15 blad. 
601979 – 1980Hammarö kyrkogård, nybyggnad av vagnslider, grundplan, tak, sektioner, spolplatta, ekonomibyggnad 14 blad. 
611981 – 1982Hammars gård, uppmätningsritning och förslag till handikapptoalett 2 blad. 
621988 – 1990Församlingshem Hammar, situationsplan, komplementbyggnad, nybyggnad, sektioner, fasade planteringsplan, nybyggnadskarta, planförslag 16 blad. 
631992Hammarö kyrkogård, situationsplan, yttre el och Vs-anläggning 2 blad. 
64Odat.Hammarö kyrkogård, Orienteringstavla 1 blad. 
651972Hammarö kyrka bårhus och ekonomibyggnad, plan, sektioner, fönster, dörrar, stöveltvätt, dusch, blomlåda, ceremoni bord m.m. 23 blad. 
661982Hammarö kyrka bårhus, plan, fasader tillbyggnad 4 blad. 
671972Hammarö kyrka bårhus och ekonomibyggnad, situationsplan, fasader 12 blad. 
681982Hammarö kyrka bårhus, tillbyggnad, situationsplan, detalj grundplan takplan sektion 4 blad. 
691970 – 1973Hammarö kyrka bårhus och ekonomibyggnad, utredningsskiss, förslag till matrialuppställning, situationsplan, växthus, kompost 8 blad. 
701979 – 1980Hammarö kyrka bårhus och ekonomibyggnad, snickerier, vagnslider 6 blad. 
711972 – 1982Hammarö kyrka bårhus och ekonomibyggnad, elanläggning 6 blad. 
721972Hammarö kyrka bårhus och ekonomibyggnad, grundundersökning, schaktning, sektioner, takplan, huvudbyggnad, kallgarage 
73Odat.Hammarö kyrka bårhus och ekonomibyggnad, rumsbeskrivning 3 blad.