bild
Serie

Inventarie- och arkivförteckningar

Kulla kyrkoarkiv

 Volymer (10 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/10665/L I a/11634 – 1676Kyrkoinventarium 1634 och 1636 med tillägg 1665-1676. Prästgårdsinventarum 1636. 
Se: SE/ULA/10665/L I a/21636 – 1716Kyrkoinventarium 1636, reviderat 1690, och 1713. Anteckningar om inventariets tillväxt 1665-1691. Protokoll vid ekonomisk inventering 1716. 
11720 – 1765Förteckning över Kgl. förordningar, böcker och andra dokument tillhöriga Kulla kyrka. 
Se: SE/ULA/10665/K I/11738 – 1751Kyrkoinventarium 1738 och 1751. 
Se: SE/ULA/10408/N I/11777 – 1844Visitations- och inventariebok för Holm och Kulla. 
Se: SE/ULA/10408/N I/21849 – 1879Visitaions- och inventariebok för Holm och Kulla. Protokoll vid ekonomisk inventering i Hjälstaholms pastorats kyrkor. 
Se: SE/ULA/10408/N III/11863 – 1872Protokoll vid ekonomisk inventering 1863 och 1868, protokoll vid ekonomisk inventering i Hjälstaholms pastorats kyrkor 1872. 
21938 – 1982Inventariebok Kulla 1938-1983. Arkivförteckning Fittja, Hjälsta, Holm och Kulla församling (1938). Förteckning över böcker i Kulla kyrka (1938). Arkivförteckning Kulla församling fr o m 1895-.
Handlingar angående arkivet 1954-1982.
 
31982 – 1984Arkivförteckning, upprättad 1982 och inventarieförteckning, upprättad 1984. 
Se: SE/ULA/10665/L V /71983Fotografier av inventarier i kyrkan.