För närvarande är det problem med sökningar och sidvisningar i söktjänsten, felsökning pågår.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Räkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål

Lerbo kyrkoarkiv

De flesta verifikationer fr o m 1933 har gallrats med 10 års frist med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19.

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/10830/L I a/81914 – 1930Avlöningskassan 1914-1928. Nybyggnadskassan 1914-1930. 
Se: SE/ULA/10830/L II a/31919 – 1925Barnavårdsnämndens kassa. 
11806 – 1834Räkningar för sockenmagasinskassan. 
21834 – 1863Räkningar för sockenmagasinskassan. Specialräkning 1834-1862.
Huvudräkning (bland specialräkningarna) 1858-1862. Skuldbok 1834-1863.
 
31881 – 1961Bibliotekskassan 1881-1946. Lagerqvistska gravkassan 1885-1927. Prästgårdsbyggnadskassan 1891-1961. K. L. Perssons donationsfond 1892-1939. Fonder under kyrkoherdens vård 1912-1942. J. A. Ohlsons i Heby gravfond 1917-1939. Gravfonder 1931-1937. 
41921 – 1961Verifikationer 1921-1950, varav 1933-1950 undantagna från gallring. Orgelfonden 1927-1929. Kyrkoprydnadsreparationsfonden 1927-1943. Kyrkoherdeboställets vägfond 1927-1945. Kyrkoherdeboställets avlöningskassa 1927-1961.
K. L. Perssons donationsfond 1943-1946.
Prästgårdens inventariefond 1943-1946.
 
51934 – 1970Löneboställskassan 1934-1961.
Kyrkans nyanskaffnings- och reparationsfond 1944-1950. Löner m. m. 1945-1952. Fonder 1946-1970. Avlöningsbok 1958-1960.