Torsdagen den 29 februari, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

bild
Serie

Skrivelser, resolutioner och utslag

Ljusnarsbergs kyrkoarkiv

 Volymer (10 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/10860/P II/21679 – 1852 
11648 – 1721Skrivelser. 
21694 – 1973Domstolsprotokoll, domkapitlets utslag, utslag från Kungl Maj:t m fl skrivelser. 
31722 – 1735Copiebok. 
41723 – 1836K.B:s resolutioner. Spridda år. 
51737 – 1759Skrivelser från konsistorium och kontraktsprost jämte bilagor. För tiden 1741-1759 endast skrivelser från konsistorium. Ett register i början av volymen samt ett efter pagina 444. 
61800 – 1809Skrivelser från Kunglig Befallningshavande jämte ämbetsberättelser. 
71991 – 1997Diarieförda handlingar. 
81997Diarieförda handlingar. 
91998 – 1999Diarieförda handlingar.