Torsdagen den 29 februari, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

bild
Serie

Räkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål

Ljusnarsbergs kyrkoarkiv

 Volymer (20 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/10860/L III/81810Taxa rörande underhåll av publika byggnader och dyl. Gäller Stjernfors rote. 
Se: SE/ULA/10860/L VI/11949 – 1952Redovisningar till stiftsnämnden. 
11781 – 1800Längd över gåvor till lasarettet. 
21800 – 1825Längd över gåvor till lasarettet och längd över gåvor till bokkassan. 
31825 – 1860"Räning öfver influtna LazarettsMedel i Ljusnarsberg". 
41837 – 1943Assesorskan Norströms m fl fonders räkenskaper 1837-1879. Ulla Erikssons stiftelse 1880-1943. Adlerska stiftelsen 1880-1943. Norströmska stiftelsen 1882-1943. Forslundska och Kronbergska fonderna 1888-1903. Mårtentorps försäljningsfond 1890-1943. Charlotta Anderssons fond 1897-1943. Mörnerska gravkassan 1897-1943. Törnbloms fond 1901-1943. 
51844 – 1860Byggnadskassans räkenskaper. 
61860 – 1934Ljusnarsbergs församlings byggnadsfond 1896-1934. Hörkens prästgårdsbyggnadskassa, kassabok och verifikationer 1934-1935. 
71892 – 1907Ecklesiastiska boställskassans räkenskaper. 
81903 – 1955Verifikationer för Mörnerska gravfonden m fl fonder. 
91908 – 1943Ljusnarsbergs kyrkas byggnadskassa 1908-1943. Adolf Ramsays gravfond 1909-1943. Ljusnarsbergs församlings diakonkassa 1909-1943. Gustav och Matilda Janssons gravfond 1912-1943. Laxbrosläkten Erikssons gravfond 1913-1943. Karl N:son Fahlbecks donation 1914-1943. Fonden Harrys minne 1914-1943. Malvina och P. A. Palmaers donationsfond 1915-1943. Palmaers gravkassa 1915-1943. Ljusnarsbergs kyrkas staketfond 1919-1943. 
101918 – 1943Lundbloms gravfond 1918-1943. Ljusnarsbergs kyrkoherdeboställes arrendators byggnadsfond 1921-1943. Ljusnarsbergs allmänna gravfond 1923-1943. Strömgrens gravfond 1925-1943. Kyrkoherdeboställets expropriationsmedel 1928-1943. Komministerboställets expropriationsmedel 1929-1943. Klockareboställets expropriationsmedel 1929-1943. Kapellansgårdens expropriationsmedel 1929-1943. Elsa Appells gravfond 1929-1943. 
111929 – 1943J E Anderssons, Grufriset, gravfond 1929-1943. Ljusnarsbergs församlings skogsaccisfond 1930-1943. Kyrkans marks fond 1935-1943. Sjukhemsfonden 1936-1943. Olof Ekströms gravfond 1936-1943. Hörkens kyrkogårdsfond 1937-1943. Ljusnarsbergs gravkapellfond 1938-1943. E Björkstrands gravfond 1939-1943. 
121930 – 1970Kassaböcker för klockareexpeditionen. 
131933 – 1934Skogskassans räkenskaper. 
141936 – 1941Kassabok för prästlönekassan 1936-1937 och 1941. 
151936 – 1941Kassabok för boställskassan 1936-1937 och 1941. 
161938 – 1973Verifikationer för allmänna gravfonden m fl fonder 1938-1942. Fondkassans räkenskaper 1945-1955. Kassabok för Hörkens syförenings fond för glasmålningar 1942-1957. Kassabok för Hanna Johanssons donation 1971-1973. 
171939 – 1943Uno Wallmos gravfond 1939-1943. Axel E Fahlins gravfond 1939-1943. P M Carlbergs gravfond 1939-1943. C G Andersson-Sköldbergs gravfond 1940-1943. Karl Johan Karlssons gravfond 1941-1943. Ellen Karlssons gravfond 1942-1943. Anders Råstocks gravfond 1942-1943. Adolf Anderssons gravfond 1942-1943. 
181975 – 1994Blomsterfondens räkenskaper.