bild
Serie

Räkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål

Ljusnarsbergs kyrkoarkiv

 Volymer (20 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/10860/L III/81810Taxa rörande underhåll av publika byggnader och dyl. Gäller Stjernfors rote. 
Se: SE/ULA/10860/L VI/11949 – 1952Redovisningar till stiftsnämnden. 
11781 – 1800Längd över gåvor till lasarettet. 
21800 – 1825Längd över gåvor till lasarettet och längd över gåvor till bokkassan. 
31825 – 1860"Räning öfver influtna LazarettsMedel i Ljusnarsberg". 
41837 – 1943Assesorskan Norströms m fl fonders räkenskaper 1837-1879. Ulla Erikssons stiftelse 1880-1943. Adlerska stiftelsen 1880-1943. Norströmska stiftelsen 1882-1943. Forslundska och Kronbergska fonderna 1888-1903. Mårtentorps försäljningsfond 1890-1943. Charlotta Anderssons fond 1897-1943. Mörnerska gravkassan 1897-1943. Törnbloms fond 1901-1943. 
51844 – 1860Byggnadskassans räkenskaper. 
61860 – 1934Ljusnarsbergs församlings byggnadsfond 1896-1934. Hörkens prästgårdsbyggnadskassa, kassabok och verifikationer 1934-1935. 
71892 – 1907Ecklesiastiska boställskassans räkenskaper. 
81903 – 1955Verifikationer för Mörnerska gravfonden m fl fonder. 
91908 – 1943Ljusnarsbergs kyrkas byggnadskassa 1908-1943. Adolf Ramsays gravfond 1909-1943. Ljusnarsbergs församlings diakonkassa 1909-1943. Gustav och Matilda Janssons gravfond 1912-1943. Laxbrosläkten Erikssons gravfond 1913-1943. Karl N:son Fahlbecks donation 1914-1943. Fonden Harrys minne 1914-1943. Malvina och P. A. Palmaers donationsfond 1915-1943. Palmaers gravkassa 1915-1943. Ljusnarsbergs kyrkas staketfond 1919-1943. 
101918 – 1943Lundbloms gravfond 1918-1943. Ljusnarsbergs kyrkoherdeboställes arrendators byggnadsfond 1921-1943. Ljusnarsbergs allmänna gravfond 1923-1943. Strömgrens gravfond 1925-1943. Kyrkoherdeboställets expropriationsmedel 1928-1943. Komministerboställets expropriationsmedel 1929-1943. Klockareboställets expropriationsmedel 1929-1943. Kapellansgårdens expropriationsmedel 1929-1943. Elsa Appells gravfond 1929-1943. 
111929 – 1943J E Anderssons, Grufriset, gravfond 1929-1943. Ljusnarsbergs församlings skogsaccisfond 1930-1943. Kyrkans marks fond 1935-1943. Sjukhemsfonden 1936-1943. Olof Ekströms gravfond 1936-1943. Hörkens kyrkogårdsfond 1937-1943. Ljusnarsbergs gravkapellfond 1938-1943. E Björkstrands gravfond 1939-1943. 
121930 – 1970Kassaböcker för klockareexpeditionen. 
131933 – 1934Skogskassans räkenskaper. 
141936 – 1941Kassabok för prästlönekassan 1936-1937 och 1941. 
151936 – 1941Kassabok för boställskassan 1936-1937 och 1941. 
161938 – 1973Verifikationer för allmänna gravfonden m fl fonder 1938-1942. Fondkassans räkenskaper 1945-1955. Kassabok för Hörkens syförenings fond för glasmålningar 1942-1957. Kassabok för Hanna Johanssons donation 1971-1973. 
171939 – 1943Uno Wallmos gravfond 1939-1943. Axel E Fahlins gravfond 1939-1943. P M Carlbergs gravfond 1939-1943. C G Andersson-Sköldbergs gravfond 1940-1943. Karl Johan Karlssons gravfond 1941-1943. Ellen Karlssons gravfond 1942-1943. Anders Råstocks gravfond 1942-1943. Adolf Anderssons gravfond 1942-1943. 
181975 – 1994Blomsterfondens räkenskaper.