Torsdagen den 29 februari, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

bild
Serie

Handlingar angående kyrkan

Ljusnarsbergs kyrkoarkiv

Serien kan innehålla kartor och ritningar.

 Volymer (15 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/10860/D II/11685Bänklängd. 
Se: SE/ULA/10860/L I a/141805 – 1848Bänklängder. 
Se: SE/ULA/10860/N III/11663 – 1827 
11629 – 1820Handlingar om kyrkoreparationer, prästgårdsdokumenter m m. 
21693 – 1925Handlingar rörande orgelverket 1693-1828,
rörande reparation av kyrkan 1803. Innehåller även handlingar rörande kyrklig jord 1799-1925, spridda år.
 
31716 – 1914Bänklängder 1716-1794. "Syningsprotokoll hållet öfver de murade grafvarne och kyrkotaket" 1817.
Handlingar angående orgelverk 1873-1912, spridda år.
Handlingar angående Hörkens kyrka 1878-1914.
Kostnadsförslag till kapellbyggnad och skollokal 1883.
Handlingar angående kyrkoreparationer 1889-1902.
Utdrag ur kyrkobyggnadsstyrelsens protokoll 1891-1892.
Arbetsbeskrivning över Ljusnarsbergs kyrkas
tillbyggnad och reperation 1891.
Handlingar angående elektrisk belysning i Ljusnarsbergs kyrka 1897-1902.
 
41776Kyrkobalkdelningsprotokoll. 
51838Bänklängder. 
61906 – 1926Handlingar angående kapell i Hörken 1906-1922.
Handlingar angående klockstapel och kyrkklocka i Hörken 1911.
Handlingar angående Hörkens kyrka 1924-1926.
 
71910 – 1954Handlingar angående elektrisk klockringning vid Ljusnarsbergs kyrka 1910-1913.
Handlingar angående försäkring av kyrka m fl byggnader 1915-1940.
Handlingar angående skriftklockan 1927-1928. Insamlingslistor till kyrkans 300-årsjubileum 1935.
Förslag till förändring av elektrisk belysning 1938-1939.
Ritning till skåpinredning i sakristia 1940.
Kostnadsförslag till renovering av kyrkorgel 1944.
Handlingar angående orgeln i Hörkens kyrka 1952-1954.
 
81953 – 1980Program och kostnadsförslag m fl handlingar till elektrisk
värmeanläggning i Hörkens kyrka 1953-1955.
Kostnadsförslag för elektrisk klockringningsanläggning i Hörken 1954.
Ritningar till kyrkorgel i Hörkens kyrka 1954.
Förslag till bänkvärmare i Ljusnarsbergs kyrka 1954.
Handlingar angående takisolering och ändrad inredning i Hörkens kyrka 1963.
Entreprenadkontrakt m fl handlingar angående värmeisolering i Hörkens kyrka 1963, 1965.
Handlingar angående kyrkorgeln i Ljusnarsbergs kyrka 1965-1969.
Handlingar angående förnyelse av elektriskt material i Hörken 1968.
Handlingar angående förslag till förvaringsutrymme i Hörken 1969.
Kostnadsförslag angående vävnad i Ljusnarsbergs kyrka 1971.
Brev från Riksantikvarieämbetet med ritningar angående belysning i Ljusnarsbergs kyrka 1972.
Ritningar över åskledarlinor vid Hörkens kyrka 1973.
Ritning m fl handlingar angående sprinkleranläggning i Ljusnarsbergs kyrka 1980.
Brev från orgelbyggare G Carlsson om förslag till förändringar av orgeln i Hörkens kyrka 1980.
Handlingar angående inbrottslarm i Ljusnarsbergs kyrka 1980.
 
91974 – 1976Ritningar och andra handlingar angående installation av toaletter och därav följande ombyggnadsarbeten i Ljusnarsbergs kyrka. 
101974 – 1976Handlingar angående Ljusnarsbergs kyrkas renovering. 
111976 – 1980Handlingar angående Ljusnarsbergs kyrkas renovering. 
121978 – 1981Handlingar angående Ljusnarsbergs kyrkas renovering.