bild
Serie

Husförhörslängder

Norbergs kyrkoarkiv

En särskild reproduktionsvolym angående anteckningar om byar i Norberg (ur volym Orsa A I:5) förvaras tillsammans med husförhörslängderna.

 Volymer (41 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11628Förhörsbok. Innehåller längd över förhör vid visitation 1628 och
"vigningsfolk" 1635-1638.
 
21705 – 1728Två delar: 1705-1715 och 1716-1728. 
31729 – 1747Två delar: 1729-1736 (enstaka anteckningar - 1745) och
1737-1747 (förd från slutet). Innehåller även längd över soldater och gruvdrängar (endast namnen) vid husförhör 1745.
 
Se: SE/ULA/11099/H I/11741 – 1743Husförhörslängd för Bjurfors mässingsbruks arbetare åren 1741 och 1743. 
Se: SE/ULA/11099/P IV/11744Förteckning över gruvdrängar i husförhör. 
4 a1748 – 1757Två volymer: Vol. A I:4 a är en vanlig husförhörslängd 1748-1756;
Vol. A I:4 b, betitlad "Tabellverksbok", som upplades 1748 i samband med tabellverkets inrättande, är uppställd efter förhörsrotar och innehåller namn, födelse-, vigsel-, döds- och flyttningsdata men ej anteckningar om kristendomskunskaper eller bevistande av husförhör och nattvardsgång.
1758-1761 saknas.
 
4 b1748 – 1757Se A I:4 a. 
5 a1762 – 1774A I:5 a innehåller husförhörslängd 1762-1774,
vilken ej omfattar gruvarbetare, soldater, tjänstefolk och inhyseshjon.
A I:5 b innehåller husförhörslängd 1763-1767 för ovannämnda befolkningsgrupper (med alfabetiskt namnregister över gruvarbetarne);
A I:5 c innehåller d:o d:o 1767-1774 (med namnregister över gruvarbetare och tjänstefolk)
A I:5 d innehåller förteckning över Bjurfors bruksfolk 1765.
 
5 b1762 – 1774Se A I:5 a. 
5 c1762 – 1774Se A I:5 a. 
5 d1762 – 1774Avser Bjurfors bruk. Se A I:5 a. 
6 a1775 – 1785Med ortregister. 
6 b1775 – 1785Med ortregister. 
7 a1786 – 1800Med ortregister. 
7 b1786 – 1800Med ortregister. 
8 a1801 – 1810Med ortregister och register över arbetare och inhysesfolk. 
8 b1801 – 1810Med ortregister och register över arbetare och inhysesfolk. 
9 a1812 – 1820Med ortregister. 
9 b1812 – 1820Med ort- och namnregister. 
10 a1821 – 1829Med ortregister. 
10 b1821 – 1829Med defekt ortregister. 
11 a1830 – 1839Med ortregister. 
11 b1830 – 1839Med ortregister. 
12 a1840 – 1849Med ortregister. 
12 b1840 – 1849Med ortregister. 
13 a1850 – 1856 
13 b1850 – 18571850-1856 (1857). 
14 a1856 – 1861 
14 b1856 – 1861 
15 a1862 – 1870 
15 b1862 – 1870 
16 a1871 – 1877 
16 b1871 – 1877 
17 a1878 – 1889Med ofullständigt ortregister. 
17 b1878 – 1889 
17 c1878 – 1889 
17 d1878 – 1889 
18 a1889 – 1896 
18 b1889 – 1896 
18 c1889 – 1896 
18 d1889 – 1896Serien avslutad. Se vidare serien A II a.