bild
Serie

Räkenskaper för kyrka

Norbergs kyrkoarkiv

 Volymer (113 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/11099/P IV/11600tFragment av kyrkoräkenskap. 
Se: SE/ULA/11099/C/11644 – 1695 
Se: SE/ULA/11099/P IV/41667 – 1729Skuldbok (utdrag) 1667, 1700. Strödda räkenskapshandlingar 1673-1729 och odat. 
11668 – 1677Specialräkning. Innehåller även fattigvårdsräkenskaper 1668-1677
(intill 1673 förda tillsammans med kyrkans räkenskaper) .
 
Se: SE/ULA/11099/O I a/11671 – 1695, odat 
21678 – 1697Specialräkning. Innehåller även
fattigvårdsräkenskaper (special, förd i samband med kyrkans) 1678-1696 (1697),
kyrkoinventarium 1737, anteckningar om gåvor till kyrkan 1622-1736 och anteckningar om reparationer och byggnad m m å kyrka och prästgård 1688-1748.
 
31695 – 1699Kladd. Innehåller även specialer och annotationer till fattigvårdens inkomster och utgifter 1695-1699. 
Se: SE/ULA/11099/O II/11695 – 1737 
41695 – 1807Huvudräkning ("Cassaräkning").
Innehåller även fattigkassans huvudräkning 1695-1707 (införd mellan kyrkokassans huvudräkningar för 1762-1763 och 1763-1764), anteckning o m förhörsrotar, odat., protokollsutdrag från sockenstämma med Borås angående testamente till Norbergs kyrka 1759-05-07 (inlagt vid huvudräkningen 1759, där det testamenterade beloppet införts).
 
51697 – 1714Specialräkning. Innehåller även fattigkassans special 1697-1707 (delvis förd tillsammans med kyrkokassans). 
Se: SE/ULA/11099/O I a/21697 – 1740Utgiftsannotationer m.m. 
61715 – 1734Specialräkning. 
71731 – 1828Strödda räkenskapshandlingar. Inkomstverifikation till kyrkobygge 1731.
Tablå över kyrkokassans inkomster och utgifter 1742. Räkenskaper till prästgårdsbygge 1747-1749 (1751).
Utgiftsverifikationer (n:ris 1-19) till prästgårdsbygge 1747-1749. Verifikation av utgift till glasmästaren 1748. Räkenskapsfragment (kyrkoherde Branders enskilda ?) 1773-1807. Kassaräkning för kyrkokassan 1819-01-01- -07-19. Innehåller även kassarräkning för fattigkassan 1819-01-01-- --07-19, redogörelse för byggnadskassan 1826-1828, redogörelse för lantmäteriförrättning å ecklesiastikt boställe 1826-1828, räkningar på fordran för utlägg vid prästgårdsbygge 1827 (1828).
 
81735 – 1773Specialräkning 1735--1773-04-30.
 
Se: SE/ULA/11099/K I/11736 
Se: SE/ULA/11099/D I/11745 
91758 – 1765Kyrkokladd. Räkenskapsanteckningar för kyrka. Innehåller även räkenskaper för fattigvård, kollekter m m samt pålysningar, allt fört kronologiskt utan isärhållande av de olika slagens anteckningar. 
101766 – 1774Kyrkokladd. Räkenskapsanteckningar för kyrka. Innehåller även räkenskaper för fattigvård, kollekter m m samt pålysningar, allt fört kronologiskt utan isärhållande av de olika slagens anteckningar. 
111773 – 1803Specialräkning 1773-05-01--1803-05-01.
 
121774 – 1784Kyrkokladd. Räkenskapsanteckningar för kyrka. Innehåller även räkenskaper för fattigvård, kollekter m m samt pålysningar, allt fört kronologiskt utan isärhållande av de olika slagens anteckningar. 
131780 – 1873Intressebok. Innehåller även fattigkassans intresseräkning 1816-1846. 
141784 – 1793Kyrkokladd. Räkenskapsanteckningar för kyrka. Innehåller även räkenskaper för fattigvård, kollekter m m samt pålysningar, allt fört kronologiskt utan isärhållande av de olika slagens anteckningar. 
151793 – 1800Kyrkokladd. Räkenskapsanteckningar för kyrka. Innehåller även räkenskaper för fattigvård, kollekter m m samt pålysningar, allt fört kronologiskt utan isärhållande av de olika slagens anteckningar. 
161801 – 1811Kyrkokladd. Räkenskapsanteckningar för kyrka. Innehåller även räkenskaper för fattigvård, kollekter m m samt pålysningar, allt fört kronologiskt utan isärhållande av de olika slagens anteckningar. 
171802 – 1865Utgiftsspecial 1802 ? 1840-1865. 
181803 – 1840Inkomstspecial. 
Se: SE/ULA/11099/N III/11807 – 1810 
191807 – 1865Kyrkokassans huvudräkning. 
201811 – 1817Kladd. Innehåller även kladd för fattigkassan och kollekter. 
211817 – 1830Inkomst- och utgiftsspecial för kyrkokassan 1817-1830. Ekonomiska inventarier 1817-1819. Innehåller även fattigkassans inkomst- och utgiftsspecial, pålysningsbok 1817-1830 (pålysningsboken förd för sig i bokens senare del, i ordningen 1827-1830, 1817-1827). 
221830 – 1839Kyrkokladd. Innehåller även pålysningsbok 1830-1839. 
231839 – 1848Kyrkokladd. Innehåller även fattigkassans kladd 1839-1848, lasarettsmedelskladd 1846-1847 och pålysningsbok 1839-1848. 
241840 – 1865Inkomstspecial. 
251848 – 1856Kyrkokladd. Innehåller även fattigkassans inkomstkladd 1848-1856 och pålysningsbok 1848-1856. 
261856 – 1865Kladdspecial. Innehåller även pålysningsbok 1856-1866. 
271866 – 1878Kladdspecial. Innehåller även pålysningsbok 1866-1883. 
281866 – 1895Inkomstspecial. 
291866 – 1895Utgiftsspecial. 
301866 – 1895Huvudbok. 
311878Huvudbok. Innehåller även huvudbok för skolkassan 1878. 
321878 – 1886Kassabok. Innehåller även kassabok för skolkassan 1878-1894. 
331879Huvudbok. Innehåller även huvudbok för skolkassan1879. 
341880Huvudbok. Innehåller även huvudbok för skolkassan 1880. 
351881Huvudbok. Innehåller även huvudbok för skolkassan 1881. 
361882 – 1884Huvudbok. 
371885 – 1889Huvudbok. 
381887 – 1895Kassabok. 
391890 – 1893Huvudbok. 
401894 – 1897Huvudbok. 
411896 – 1908Special. 
421898 – 1901Huvudbok. 
431902 – 1905Huvudbok. 
441906 – 1909Huvudbok. 
451909 – 1915Special. 
461910 – 1912Huvudbok. 
471913 – 1915Huvudbok. 
481915 – 1916Special. 
491916 – 1918Huvudbok. 
501917 – 1918Special. 
511919Special. 
521919Huvudbok. 
531920Huvudbok. 
541920 – 1922Kassabok. 
551921Huvudbok. 
561922Huvudbok. 
571923Huvudbok. 
581923 – 1926Kassabok. 
591924Huvudbok. 
601925Huvudbok. 
611926Huvudbok. 
621927Huvudbok. 
631927 – 1930Kassabok. 
641928Huvudbok. 
651929Huvudbok. 
661930Huvudbok. 
671931Huvudbok. 
681931 – 1934Kassabok. 
691932Huvudbok. 
701933Huvudbok. 
711934Huvudbok. 
721935Huvudbok. 
731935 – 1937Kassabok. 
741936 – 1938Huvudbok. 
751938 – 1940Kassabok. 
761939 – 1941Huvudbok. 
771941 – 1943Kassabok. 
781942 – 1944Huvudbok. 
791944 – 1946Kassabok. 
801945 – 1947Huvudbok. 
811947 – 1950Kassabok till och med november 1950. 
821948 – 1950Huvudbok. 
831950Kassabok december 1950. 
841951 – 1956Huvudbok. 
851952 – 1954Fördelningsbok. 
861955 – 1957Fördelningsbok. 
871957 – 1962Huvudbok. 
881958 – 1959Fördelningsbok. 
891960 – 1961Fördelningsbok. 
901962 – 1963Fördelningsbok. 
911963 – 1967Huvudbok. 
921964 – 1965Fördelningsbok. 
931966 – 1967Fördelningsbok. 
941968 – 1969Fördelningsbok. 
951968 – 1972Huvudbok. 
961970 – 1971Fördelningsbok. 
971972 – 1973Fördelningsbok. 
981973 – 1977Bokslut. 
991978 – 1982Bokslut. 
1001983 – 1986Bokslut. 
1011987 – 1989Bokslut. 
1021990 – 1992Bokslut. 
1031993 – 1995Bokslut. 
1041996 – 1999Bokslut.