bild
Serie

Husförhörslängder

Sala stadsförsamlings kyrkoarkiv

 Volymer (48 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
1 a1680 – 1692Katekismilängd. 
1 b1680 – 1692Register till A I:1 a. Uppgjort under senare tid. 
21706 – 1710Katekismilängd. 
31711 – 1722Katekismilängd. 
41724 – 1735Katekismilängd. 
51736 – 1746Innehåller även utflyttningslängd för tjänstehjon 1737-1784. 
61746 – 1753 
71754 – 1762 
81763 – 1771Med person- och ortregister i slutet av volymen. 
91772 – 1774 
10 a1775 – 1785 
10 b1775 – 1785 
11 a1786 – 1795 
11 b1786 – 1795 
12 a1796 – 1805Med personregister. 
12 b1796 – 1805Med personregister. Innehåller även konfirmationslängd 1796-1803. 
13 a1806 – 1815Med register till volym a och b. 
13 b1806 – 1815Register i A I:13 a. 
14 a1816 – 1826Volymerna a-c synes avse själva staden (volym c innehåller register till volym b.);
volymerna d-f innehåller gruvan och bergslaget
(volym f innehåller register
till volym e).
 
14 b1816 – 1826Se A I:14 a. 
14 c1816 – 1826Se A I:14 a. 
14 d1816 – 1826Se A I:14 a. 
14 e1816 – 1826Se A I:14 a. 
14 f1816 – 1826Se A I:14 a. 
15 a1826 – 1836Volymerna a-b synes avse själva staden, volym c gruvfolket. Personregister i volymernas slut; innehållsregister i början av volym c. 
15 b1826 – 1836Se A I:15 a. 
15 c1826 – 1836Se A I:15 a. 
15 d1828 – 1838Husförhörslängd över gesäller, lärlingar, tjänstefolk och oäkta barn. 
16 a1836 – 1844Staden. Personregister i volymens slut. 
16 b1836 – 1844Staden. 
16 c1836 – 1844Gruvfolket. 
16 d1838 – 1844Husförhörslängd över gesäller, lärlingar, tjänstefolk och oäkta barn. 
17 a1845 – 1855Gårdsägare. Personregister i volymens slut. 
17 b1845 – 1855"Ej bofaste personer" 
17 c1845 – 1855Gruv- och hyttarbetare. 
18 a1856 – 1865Staden. Personregister i volymens slut. 
18 b1856 – 1865Staden. 
18 c1856 – 1865Gruvfolket. 
19 a1866 – 1875Med personregister i volymens slut. 
19 b1866 – 1875Se A I:19 a. 
19 c1866 – 1875Se A I:19 a. 
20 a1876 – 1885Del av staden. Med ofullständigt personregister. 
20 b1876 – 1885Dito. Dito. 
20 c1876 – 1885"Gruvfolk". Dito. 
21 a1886 – 1895Del av staden. Med ofullständigt personregister och ortregister. 
21 b1886 – 1895Uppslag 1-458 (fortsättning uppslag 459-506, se volym 22). Del av staden. Med ofullständigt personregister. 
21 c1886 – 1895"Gruvfolk". Med ofullständigt personregister. 
221896 – 1897Supplementsvolym (uppslag 459-506) till A I:21 b. Del av staden. Med ofullständigt personregister.

Serien avslutad. Se vidare serien A II a.