bild
Serie

Församlingsliggare

Sala stadsförsamlings kyrkoarkiv

De 1961/1962 aktuella församlingsliggarna för Sala lands- och stadsförsamlingar samsorterades och tillfördes Sala församling.