bild
Serie

Obefintligregister

Sala stadsförsamlings kyrkoarkiv

De fr o m 1947 upprättade obefintligregistren för Sala lands- och stadsförsamlingar samsorterades och fördes över till Sala församling vid årsskiftet 1961/1962.