bild
Serie

Församlingsregister

Sala stadsförsamlings kyrkoarkiv

De 1961/1962 aktuella församlingsrgistren på avtryckskort för Sala lands- och stadsförsamlingar samsorterades och tillfördes Sala församling.