bild
Serie

Skrivelser och resolutioner från Kungl Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskilda

Sala stadsförsamlings kyrkoarkiv

 Volymer (9 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11671 – 1840Med innehållsregister. 
21672 – 1780Innehåller även flyttningsattest 1769, beskrivning över kyrkan 1808 och series pastorum et comministrorum 1305-1845. 
31818 – 1861Skrivelser från Kungl. Maj:t, domkapitel och landshövdingeämbetet. 
41820 – 1888 
51843 – 1873Förteckning över upplästa kungörelser. 
61873 – 1893Förteckning över upplästa kungörelser. 
71894 – 1909Förteckning över upplästa kungörelser. 
Se: SE/ULA/11305/K II b/11895 – 1927Inkomna skrivelser 1895, 1896, 1927. 
81910 – 1920Förteckning över upplästa kungörelser.