bild
Serie

Övriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar

Sala stadsförsamlings kyrkoarkiv

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/11305/K III a/41829 – 1837Fattigförsörjningskommitténs protokoll 1829 3/11. Protokoll hållet på Sala stads rådhus vid sammanträde mellan stadens valda ombud och landsförsamlingens utsedda deputerade. 
11945 – 1958Boställsstyrelsens protokoll 1945-1955 och kyrkogårdsnämndens protokoll 1954-1958.