bild
Serie

Handlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord

Sala stadsförsamlings kyrkoarkiv

 Volymer (6 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11574 – 1896Handlingar angående Laggarbo. 
21783 – 1882Synehandlingar rörande kaplansgården 1783, prästgården 1836-1865, kyrkoherdebostaden 1800-1875. Innehåller även syn på gravar 1824. "Skifteshandlingar emellan Sala stads- och Sala landsförsamlings pastorsboställen, upprättade åren 1875-1881 af J.A. Nordencreutz, kommissions Landtmätare". "Skifteshandlingar å Boställsskogen mellan Sala stads- och Sala landsförsamlings ecklesiastika boställen Enligt Egodelningsrättens Utslag den 24 november 1881 (1881-1882)". 
31876 – 1941Syner och besiktningar, ej alla år. 
41880 – 1961Handlingar 1880-1939, spridda år. Förteckning på arrendatorer 1896. Syner och besiktningar 1942-1961. 
51936 – 1961Om församlingshemmet, spridda år och odat. 
61946 – 1961