Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Visitationsprotokoll

Tortuna kyrkoarkiv

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/11572/C/11686Visitationsprotokoll. 
Se: SE/ULA/11572/N II/11951 – 1975Visitationsprotokoll 1951, 1956, 1975. 
11481 – 1795"Dokumentbok nr 2" Med innehållsförteckning i volymens början. Visitationsprotokoll 1762, prostvisitationsprotokoll 1772, 1783. Innehåller även kyrkoinventarier 1749, 1762, 1773, 1780 och odat., handlingar rörande kyrkoherdeval 1782, dito vid kapellansval 1750, 1753, 1762, 1774, 1786, handlingar rörande orgelverket 1737, 1740, handlingar rörande tornbyggnad 1754, handlingar rörande prästgården (1481)-1764, protokoll vid ekonomisk besiktning å prästgården 1782, handlingar rörande klockarebolet (klockarens inkomster) 1718-1737, handlingar rörande prästerskapets inkomster 1705-1780. 
21800 – 1846"Dokumentbok nr 3". Med innehållsförteckning. Omfattar visitationsprotokoll 1830, prostvisitationsprotokoll 1801, 1802, 1805, 1820, 1821, 1834, 1843. Innehåller även kyrkoinventarier 1800, 1801, 1821, 1830, 1843, redogörelse för inkomster till kyrkan, de fattiga och lasarettet maj-okt. 1821, handlingar rörande komministerval 1844, syneprotokoll å prästgården 1804, 1823, 1831, 1841 och diverse lantmäterihandlingar 1844-1846, däribland två kartor: Karta över rågången mellan Sörby och Tortuna kyrkoherdeboställe, upprättad 1845 och karta över ägoutbyte mellan Sörby by och Tortuna klockarebostället, upprättad 1846. 
31851 – 1933Visitationsprotokoll med handlingar.