bild
Serie

Handlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord

Vansö kyrkoarkiv

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/11677/J/21916 – 1918Ritningar angående kyrkoherdebostaden. 
Se: SE/ULA/11677/K I/11666 – 1679Husesyner å prästgården 1666 och 1679. 
Se: SE/ULA/11677/O I a/11791 – 1877Handlingar rörande prästgården. 
11866 – ca 1980Handlingar rörande sockenstugan (småskolan, förskolan) m.m. Reparationer. Ritningar. Äldre fastighetsförhållanden. Dispositionsbrev 1866, avskrift. Protokollsutdrag, 1700-tal. 
21897 – 1972Handlingar rörande Hälleby 2:1, arrendebostad och ekonomihus, reparations- och ombyggnadsarbeten, ritningar, skogsindelningskartor, arrendekontrakt. Innehåller även Hertig Karls donationsbrev till prästbordet 1588, gällande Hälleby, avskrift av E.G. Ek 1909. 
31905 – 1987Om prästgården, reparationsarbeten m.m. 1934, 1951, 1971, 1979-1981. Ritningar. Foton 1905. 
41975 – 1987Handlingar rörande Hälleby 2:1, arrendebostad, maskinhall, synehandlingar, arrendekontrakt.