Måndag den 24 januari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Serie

Handlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord

Vansö kyrkoarkiv

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/11677/J/21916 – 1918Ritningar angående kyrkoherdebostaden. 
Se: SE/ULA/11677/K I/11666 – 1679Husesyner å prästgården 1666 och 1679. 
Se: SE/ULA/11677/O I a/11791 – 1877Handlingar rörande prästgården. 
11866 – ca 1980Handlingar rörande sockenstugan (småskolan, förskolan) m.m. Reparationer. Ritningar. Äldre fastighetsförhållanden. Dispositionsbrev 1866, avskrift. Protokollsutdrag, 1700-tal. 
21897 – 1972Handlingar rörande Hälleby 2:1, arrendebostad och ekonomihus, reparations- och ombyggnadsarbeten, ritningar, skogsindelningskartor, arrendekontrakt. Innehåller även Hertig Karls donationsbrev till prästbordet 1588, gällande Hälleby, avskrift av E.G. Ek 1909. 
31905 – 1987Om prästgården, reparationsarbeten m.m. 1934, 1951, 1971, 1979-1981. Ritningar. Foton 1905. 
41975 – 1987Handlingar rörande Hälleby 2:1, arrendebostad, maskinhall, synehandlingar, arrendekontrakt.