Måndag den 24 februari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår. Förbeställningar av arkivmaterial till läsesal via NAD kommer inte att fungera mellan kl. 14.00–22.00.   
bild
Serie

Husförhörslängder

Villberga kyrkoarkiv

 Volymer (23 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11737 – 1747Innehåller även skrivelser från myndigheter 1749 och sockenstämmoprotokoll 1735, 1737, 1741 och 1743. 
21759 – 1778Se även A I:3. Husförhör antecknade för åren 1759, 1764, 1767, 1769, 1774, 1775, 1778.
Innehåller även dopbok 1737-1752, vigselbok 1743-1753 och dödbok 1743-1754.
 
31765 – 1771 
41778 – 1787 
51789 – 1795Möjligen använd redan år 1788, vilket årtal nästan överallt ursprungligen stått i första kolumnen, sedan ändrat till 1789. 
61796 – 1802Med ortregister. 
71803 – 1809Med ortregister. 
81810 – 1817Defekt (de 8 första bladen saknas). Omfattar 1810-1816(18). 
91817 – 1827 
101827 – 1831Innehåller även avlösningslängd 1829-1830 och influtna
medel för bibelinköp åt nattvardsungdom 1828-1832.
 
111832 – 1837Innehåller även avlösningslängd 1833-1836 och längd över nattvardsungdom 1832-1836. 
121838 – 1842Innehåller även längd över nattvardsungdom 1838-1842m och avlösningslängd 1838-1841. 
131843 – 1847Innehåller även längd över nattvardungdom 1843-1847 och avlösningslängd 1843-1847. 
141848 – 1852Innehåller även konfirmationslängd 1848-1852 och
avlösningslängd 1849, 1851.
 
151853 – 1857Innehåller även avlösningslängd 1853-1857. 
161858 – 1861Innehåller även konfirmationslängd 1858-1860 och avlösningslängd 1857-1858.
Omfattar åren 1858-1860(61).
 
171861 – 1865Med alfabetiskt ortregister och register över förhörs- och sex-
mansrotar, samt förteckningar över personer som efter förseelser undergått enskild
skrift, över kyrkskrivna men ej mantalsskrivna, över mantals-
skrivna men ej kyrkskrivna, över nattvardsbarn, allt i volymens
början.
 
181866 – 1870Med alfabetiskt ortregister och register över förhörs- och sex-
mansrotar, samt förteckning över nattvardsbarn.
 
191871 – 1875Med alfabetiskt ortregister och register över förhörs- och sex-
mansrotar, samt förteckning över nattvardsbarn. Innehåller även mantalskrivnings- och folkmängdsuppgifter m.m
 
201876 – 1880Med alfabetiskt ortregister och register över förhörs- och sex-
mansrotar, samt förteckning över nattvardsbarn. Innehåller även
mantalskrivnings- och folkmängdsuppgifter m.m.
 
211881 – 1885Innehåller även mantalskrivnings- och folkmängdsuppgifter m.m. 
221886 – 1890Med förteckning över nattvardsbarn. Innehåller även
mantalskrivnings- och folkmängdsuppgifter m.m.
 
231891 – 1895Med förteckning över nattvardsbarn. Innehåller även mantalskrivnings- och folkmängdsuppgifter m.m.

Serien avslutad. Se vidare serien A II a.