bild
Serie

Räkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål

Villberga kyrkoarkiv

 Volymer (39 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/11692/A I/101828 – 1832Influtna medel för bibelinköp åt nattvardsungdom. 
Se: SE/ULA/11692/L I a/101880 – 1904Special för bibelkassan 1880-1904 och för kyrkoreparationsfonden 1897-1904. 
Se: SE/ULA/11692/L I a/121905 – 1911Kladd. 
Se: SE/ULA/11692/L I a/151906 – 1938Huvudbok för kyrkofondskassan och prästgårdsbyggnadskassan 1906-1938, prästlönekassan 1923-1938. 
Se: SE/ULA/11692/L I a/161912 – 1918Kladd för kyrkofondskassan och prästgårdsbyggnadskassan 1912-1918 och bibliotekskassan 1914-1918. 
Se: SE/ULA/11692/L I a/181918 – 1922Kladd för bibliotekskassan, kyrkofondskassan och prästgårdsbyggnadskassan. 
Se: SE/ULA/11692/L I a/31800 – 1809Räkenskaper över insamling till orgelverk. 
Se: SE/ULA/11692/L I a/81851 – 1857Lasarettsmedelsräkenskaper. 
Se: SE/ULA/11692/L I a/91854 – 1868Lasarettsmedelsräkenskaper. Vissa år. 
Se: SE/ULA/11692/L II a/31884 – 1904Sockenbibliotekskassans inkomster och utgifter. 
Se: SE/ULA/11692/L III/11848 – 1850Inkomstkladd över lasarettsmedel. 
Se: SE/ULA/11692/L VI/11957 – 1971Gravfondsräkenskaper. 
11776 – 1828Magasinsräkenskaper. Innehåller även skolinrättningens räkenskaper 1800-1828. 
21893 – 1973Bibliotekskassans verifikationer 1893-1904. Orgelfondens räkenskaper 1934-1935. Brolins donationsfonds räkenskaper 1953-1973. 
31904 – 1932Pastratskassans verifikationer. 
41905 – 1927Kyrkoreparationsfondens räkenskaper. 
51907 – 1931Fondräkenskaper 
61920 – 1961Prästlönekassans räkenskaper. 
71926 – 1933Kyrkoherdeboställets nybyggnadsbidrags räkenskaper. 
81926 – 1938F d komministerboställets nybyggnadsbidragsräkenskaper 
91927 – 1954Prästgårdsbyggnadskassans räkenskaper. 
101931 – 1946Prästlönekassans räkenskaper 1931-1933 och prästgårdsbyggnadskassans räkenskaper 1931-1946. 
111932 – 1938Klockarbordsräkenskaper 
121932 – 1956Fondräkenskaper. 
131933 – 1935Boställskassans räkenskaper. 
141934 – 1940Boställskassans räkenskaper. 
151940 – 1971Prästlönefondens räkenskaper. 
161941 – 1949Prästlönekassans räkenskaper. 
171947 – 1954Prästgårdsbyggnadskassans räkenskaper. 
181950 – 1954Prästlönekassans räkenskaper. 
191955 – 1959Pastoratskassans kassabok. 
201960 – 1962Pastoratskassans kassabok. 
211963 – 1965Pastoratskassans dagbok 
221963 – 1968Pastoratskassans huvudbok. 
231963 – 1971Pastoratets fördelningsbok. 
241966 – 1968Pastoratets dagbok 
251968 – 1971Pastoratets dagbok 
261969 – 1971Pastoratets huvudbok 
271971Pastoratets dagbok.