Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Räkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål

Villberga kyrkoarkiv

 Volymer (39 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/11692/A I/101828 – 1832Influtna medel för bibelinköp åt nattvardsungdom. 
Se: SE/ULA/11692/L I a/101880 – 1904Special för bibelkassan 1880-1904 och för kyrkoreparationsfonden 1897-1904. 
Se: SE/ULA/11692/L I a/121905 – 1911Kladd. 
Se: SE/ULA/11692/L I a/151906 – 1938Huvudbok för kyrkofondskassan och prästgårdsbyggnadskassan 1906-1938, prästlönekassan 1923-1938. 
Se: SE/ULA/11692/L I a/161912 – 1918Kladd för kyrkofondskassan och prästgårdsbyggnadskassan 1912-1918 och bibliotekskassan 1914-1918. 
Se: SE/ULA/11692/L I a/181918 – 1922Kladd för bibliotekskassan, kyrkofondskassan och prästgårdsbyggnadskassan. 
Se: SE/ULA/11692/L I a/31800 – 1809Räkenskaper över insamling till orgelverk. 
Se: SE/ULA/11692/L I a/81851 – 1857Lasarettsmedelsräkenskaper. 
Se: SE/ULA/11692/L I a/91854 – 1868Lasarettsmedelsräkenskaper. Vissa år. 
Se: SE/ULA/11692/L II a/31884 – 1904Sockenbibliotekskassans inkomster och utgifter. 
Se: SE/ULA/11692/L III/11848 – 1850Inkomstkladd över lasarettsmedel. 
Se: SE/ULA/11692/L VI/11957 – 1971Gravfondsräkenskaper. 
11776 – 1828Magasinsräkenskaper. Innehåller även skolinrättningens räkenskaper 1800-1828. 
21893 – 1973Bibliotekskassans verifikationer 1893-1904. Orgelfondens räkenskaper 1934-1935. Brolins donationsfonds räkenskaper 1953-1973. 
31904 – 1932Pastratskassans verifikationer. 
41905 – 1927Kyrkoreparationsfondens räkenskaper. 
51907 – 1931Fondräkenskaper 
61920 – 1961Prästlönekassans räkenskaper. 
71926 – 1933Kyrkoherdeboställets nybyggnadsbidrags räkenskaper. 
81926 – 1938F d komministerboställets nybyggnadsbidragsräkenskaper 
91927 – 1954Prästgårdsbyggnadskassans räkenskaper. 
101931 – 1946Prästlönekassans räkenskaper 1931-1933 och prästgårdsbyggnadskassans räkenskaper 1931-1946. 
111932 – 1938Klockarbordsräkenskaper 
121932 – 1956Fondräkenskaper. 
131933 – 1935Boställskassans räkenskaper. 
141934 – 1940Boställskassans räkenskaper. 
151940 – 1971Prästlönefondens räkenskaper. 
161941 – 1949Prästlönekassans räkenskaper. 
171947 – 1954Prästgårdsbyggnadskassans räkenskaper. 
181950 – 1954Prästlönekassans räkenskaper. 
191955 – 1959Pastoratskassans kassabok. 
201960 – 1962Pastoratskassans kassabok. 
211963 – 1965Pastoratskassans dagbok 
221963 – 1968Pastoratskassans huvudbok. 
231963 – 1971Pastoratets fördelningsbok. 
241966 – 1968Pastoratets dagbok 
251968 – 1971Pastoratets dagbok 
261969 – 1971Pastoratets huvudbok 
271971Pastoratets dagbok.